Správy

27.01.2012

Rozhodnutie stavebného úradu

Č.k. DSP+KR/959/2011/4/KE-5 zo dňa 24.01.2012 zmena dokončenej stavby – stavebné úpravy bytu   Celý dokument (link)
30.01.2012

Poskytnutie potravinovej pomoci

Občanom mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, ktorí sa prihlásili v roku 2011 na odd. Sociálnych vecí, zdravotníctva a bývania Miestneho úradu mestskej   časti   Bratislava – Vrakuňa,  bude potravinová pomoc (20 kg múky a 20 kg cestovín na jednu osobu)  poskytnutá  v priestoroch Základnej školy Železničná 14 Bratislava (hlavný vchod) v dňoch: 01.02.2012 - […]
03.02.2012

Pexesový turnaj

Dňa 30.januára 2012 sa v Centre detskej tvorivosti zišli prváci miestnych základných škôl, aby si zmerali svoje sily v pexesovom turnaji. Z dvadsiatich šikovných chlapcov a dievčat  postúpilo do druhého kola šesť detí, ktoré vytvorili dve súťažné skupiny. Poskladali veľké pexeso s obrázkami dominánt Vrakune .   To však nerozhodlo o víťazoch. Do finále preto […]
06.02.2012

Literárna súťaž „Som poeta, môžem ísť do sveta“

Centrum tvorivosti a Miestna knižnica pri Miestnom úrade Bratislava – Vrakuňa vyhlasujú literárnu súťaž „Som poeta, môžem ísť do sveta“ Pri príležitosti medzinárodného dňa materinského jazyka vyhlasuje mestská časť Bratislava - Vrakuňa literárnu súťaž v písaní poézie v kategóriách: I. kategória = žiaci I. stupňa ZŠ II. kategória = žiaci II. stupňa ZŠ III. kategória […]
07.02.2012

Oznámenie o dobrovolnej dražbe

Byt č. 17 (3. nadzemné podlažie) na Stavbárskej ulici  Celý dokument (link)
08.02.2012

Oznámenie o dobrovolnej dražbe

  Predmet: Nehnuteľnosť - Byt č. 41 na 4. p., vchod Rajčianska 34, súpisné číslo 5090, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu      Čas a miesto konania: 07.03.2012 o 14:30 hod., Miletičova 24, 821 08 Bratislava, zasadačka č. SO2, suterén.   Celý dokument (link)
08.02.2012

Oznámenie o dobrovolnej dražbe

  Predmet: Nehnuteľnosť - Byt č. 6, vchod č. 32,2, poschodie III.NP, Bebravská č. 32, súpisné  číslo 5038, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu      Čas a miesto konania:  14.03.2012 o 14:00 hod., Notársky úrad JUDr. Daniely Šikulovej, Panenská 6, 811 03    Celý dokument (link)
14.02.2012

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

Vyhradenie miest v MČ Bratislava-Vrakuňa na umiestňovanie volebných plagátov  pre voľby do NR SR konané dňa 10.3.2012 V súlade s § 24 ods.13 zákona NRSR  č.333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady SR v znení neskorších predpisov miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov (ďalej len „plagáty“) politických strán alebo politických hnutí alebo ich […]
22.02.2012

Beseda s Jurajom Prágerom

Po úspešných besedách s nevidiacim Jurajom Prágerom, ktoré sme s Miestnou knižnicou organizovali v roku 2011, sme sa rozhodli opäť osloviť pána Juraja Prágera a sprostredkovať milé stretnutia s ním a jeho vodiacim psíkom Arkusom. Tentokrát boli besedy určené pre piatakov miestnych základných škôl a žiaci sa dozvedeli nielen o tom, z akých kníh čítajú […]
23.02.2012

Oznam Daňového úradu

1. Oznámenie o zdaňovaní úrokov, výhier a iných výnosov plynúcich z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie 2011 2. Oznamovacia povinnosť fyzických a právnických osôb o uskutočnení úhrad v hotovosti 3. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania […]
29.02.2012

Pozvánka na program k MDŽ

02.03.2012

Oznámenie o začatí konania – výrub

Výrub 1 ks topoľa z bezpečnostných dôvodov (Zdenka Bolečková).    Celý dokument (link)
02.03.2012

Generálne odpustenie poplatkov za upomienky

13. ročník celoslovenského podujatia TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC   umožní všetkým zábudlivým čitateľom vyrovnať svoje podlžnosti voči Miestnej knižnici Bratislava – Vrakuňa v termíne 26. marca - 30. marca 2012   V TOMTO ČASE BUDE GENERÁLNE ODPUSTENIE POPLATKOV ZA UPOMIENKY Využite túto príležitosť na vrátenie dávno zabudnutých kníh z nášho fondu!
06.03.2012

Jarné upratovanie – umiestnenie kontainerov

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov V zmysle § 7 VZN č.4/2003 MČ Bratislava -Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené na týchto uliciach a termínoch: Kontajnery budú umiestnené na týchto uliciach na dobu 24 hodín Dňa 19.3.2012- 20.3.2012 Malodunajská ul. 9, Platanová ul.- Priehradná , Arménska ul.- […]
08.03.2012

Platby platobnou kartou na MÚ Vrakuňa

  Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vrakuňa oznamuje ctenej verejnosti, že od 09. marca 2012 predbežne do 31. mája 2012  je možné uskutočňovať platby v pokladni úradu prostredníctvom platobného terminálu.   Druhy prijímaných platobných kariet:   Maestro MasterCard MasterCard Electronic VISA VISA Electron V-Pay Diners Club International JCB International American Express
10.03.2012

Vyhodnotenie najaktívnejších čitateľov za rok 2011

 V marci, označovanom ako Mesiac knihy, sa v našej Miestnej knižnici Bratislava – Vrakuňa každoročne koná krásna akcia – vyhodnotenie najaktívnejších čitateľov za minulý rok. Na vyhodnotení sa zúčastnili za prítomnosti vedúcej Odboru školstva, kultúry a športu Mgr. Marty Kunovej nielen ocenené deti, ale boli prítomní aj rodičia či kamaráti, ktorí chceli byť svedkami tejto […]
11.03.2012

Zverejnenie zámeru na nájom, resp. prevod vlastníctva pozemku

Zverejnenie zámeru na nájom, resp. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 3343 a pozemku parc. č. 3344 na Ráztočnej 33   Celý dokument (link)
11.03.2012

Zverejnenie zámeru na nájom pozemku

Zverejnenie zámeru na nájom pozemku parc. č. 3287/7 na Ihličnatej ul.    Celý dokument (link)
12.03.2012

Volebné výsledny volieb do NR SR – Vrakuňa

Ako sme volili vo Vrakuni : Počet platných hlasov : 9.300 (volebná účasť 55,83%) SMER - SD 33,15 % SaS 13,88 % SDKÚ - DS 12,83 % MOST - HÍD 8,78 % OĽaNO 8,65 % KDH 7,26 % SNS 3,56 % Zmena zdola, DÚ 2,76 % 99% 1,54 % ĽSNS 1,27 % SMK-MKP 0,94 % SSS - NM 0,93 % SZ 0,72 % SF 0,53 % PaS 0,52 % […]
04.04.2012

Objavia sa falošní smetiari?

S príchodom Veľkonočných sviatkov sa opäť môžu pred dverami bratislavských bytov objaviť falošní smetiari v podobe prešibaných vinšovníkov prajúcich všetko dobré k Veľkej noci v mene spoločnosti OLO a.s. a pýtajúcich nejaký finančný príspevok.
04.04.2012

Oznámenie o uložení zásielky

pre : Maroš Zábrodský, Stavbárska 5178/40

18.04.2012

Zámer prenechať majetok formou priameho nájmu

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa V súlade s ustanovením §9a ods. 9 v spojitosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať majetok vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe MČ Bratislava -Vrakuňa formou priameho nájmu: časť pozemku parc. č. 887/1 na Ráztočnej ulici ( k.ú. Vrakuňa )
20.04.2012

Týždeň modrého gombíka

V dňoch 14. mája až 20. mája 2012 sa uskutoční 8. ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka. Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotnej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.

 

Tohoročný výťažok zo zbierky je určený na vodné a sanitačné programy v Zimbabwe.

10.05.2012

Oznámenie o začatí konania o výrube drevin na Hnileckej ul. 21

Výrub 1 ks jablone plánky z dôvodu poškodzovania bytového domu  na Hnileckej ul. 21 , ktorý rastie v tesnej blízkosti domu a narušuje základy domu koreňovou sústavou a poškodzuje novú fasádu domu. 

X