Správy

27.01.2012

Rozhodnutie stavebného úradu

[…]
30.01.2012

Poskytnutie potravinovej pomoci

[…]
03.02.2012

Pexesový turnaj

[…]
06.02.2012

Literárna súťaž „Som poeta, môžem ísť do sveta“

[…]
07.02.2012

Oznámenie o dobrovolnej dražbe

[…]
08.02.2012

Oznámenie o dobrovolnej dražbe

[…]
08.02.2012

Oznámenie o dobrovolnej dražbe

[…]
14.02.2012

Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

[…]
22.02.2012

Beseda s Jurajom Prágerom

[…]
23.02.2012

Oznam Daňového úradu

[…]
29.02.2012

Pozvánka na program k MDŽ

02.03.2012

Oznámenie o začatí konania – výrub

[…]
02.03.2012

Generálne odpustenie poplatkov za upomienky

[…]
06.03.2012

Jarné upratovanie – umiestnenie kontainerov

[…]
08.03.2012

Platby platobnou kartou na MÚ Vrakuňa

[…]
10.03.2012

Vyhodnotenie najaktívnejších čitateľov za rok 2011

[…]
11.03.2012

Zverejnenie zámeru na nájom, resp. prevod vlastníctva pozemku

[…]
11.03.2012

Zverejnenie zámeru na nájom pozemku

[…]
12.03.2012

Volebné výsledny volieb do NR SR – Vrakuňa

[…]
04.04.2012

Objavia sa falošní smetiari?

S príchodom Veľkonočných sviatkov sa opäť môžu pred dverami bratislavských bytov objaviť falošní smetiari v podobe prešibaných vinšovníkov prajúcich všetko dobré k Veľkej noci v mene spoločnosti OLO a.s. a pýtajúcich nejaký finančný príspevok.
04.04.2012

Oznámenie o uložení zásielky

pre : Maroš Zábrodský, Stavbárska 5178/40

18.04.2012

Zámer prenechať majetok formou priameho nájmu

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa V súlade s ustanovením §9a ods. 9 v spojitosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať majetok vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe MČ Bratislava -Vrakuňa formou priameho nájmu: časť pozemku parc. č. 887/1 na Ráztočnej ulici ( k.ú. Vrakuňa )
20.04.2012

Týždeň modrého gombíka

V dňoch 14. mája až 20. mája 2012 sa uskutoční 8. ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka. Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotnej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.

 

Tohoročný výťažok zo zbierky je určený na vodné a sanitačné programy v Zimbabwe.

10.05.2012

Oznámenie o začatí konania o výrube drevin na Hnileckej ul. 21

Výrub 1 ks jablone plánky z dôvodu poškodzovania bytového domu  na Hnileckej ul. 21 , ktorý rastie v tesnej blízkosti domu a narušuje základy domu koreňovou sústavou a poškodzuje novú fasádu domu. 

X