Správy

15.11.2019

Predloženie návrhu VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na pripomienkovanie

V zmysle § 6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladáme Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ....../2019 zo dňa 03.12.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2017 zo dňa 12.12.2017 […]
15.11.2019

Oprava vozovky – Hradská – Ráztočná ulica

Oznamujeme Vám, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK ) plánuje začať V sobotu 16.11.2019 o 06:00 hod.- 46.týždeň opravu vozovky  na ulici  Hradská / cesta II/572 – MČ Vrakuňa v úseku od železničného priecestia po čerpaciu stanicu Lukoil  smer Odeská ulica / Most pri Bratislave /- 2 jazdné pruhy. Predpokladané ukončenie prác 01.12.2019 – […]
15.11.2019

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 80 ks drevín na Brezovej ulici

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 80 ks drevín na Brezovej ulici
13.11.2019

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu stavebného úradu

„Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu stavebného úradu MČ Ba-Vrakuňa č. DP/2152/11702/2016/28/SU/KE,JG-53 z 27. 8. 2019“, ktorým bolo stavebníčke Ing. Márii Kubičekovej dodatočne povolené zasklenie terasy, Podunajská 56/B. Odvolanie podal Dipl. Ing. Tomáš Lacko.
13.11.2019

Vianočné farmarské trhy

12.11.2019

Opakovaná dražba od Auctio, s.r.o., Kmeťkova 30, Nitra

Opakovaná dražba od Auctio, s.r.o., Kmeťkova 30, Nitra Termín konania dražby dňa 27.11.2019
12.11.2019

Oznámenie o uložení zásielky – Šárköziová

Oznámenie o uložení zásielky – Patrícia Šárköziová, rok narodenia 1996
12.11.2019

Oznámenie o uložení zásielky – Sabo

Oznámenie o uložení zásielky – Peter Sabo, rok narodenia 1986
12.11.2019

Zber starých spotrebičov

Nezabudnite už túto sobotu 16. novembra 2019 obyvateľom Vrakune bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu. AKO NA TO? 1. Najneskôr do 13. novembra 2019 kontaktujte Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa počas úradných hodín na tel. čísle: 02/3237 3574, non-stop e-mailom na: rastislava.mihokova@vrakuna.sk 2. Nahláste nasledovné údaje: druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť, meno, […]
08.11.2019

Oznámenie o uložení zásielky – Prašková

Oznámenie o uložení zásielky – Kristína Prašková, rok narodenia 1989
08.11.2019

Individuálne športové got3q majstrovstvá

08.11.2019

Oznámenie o uložení zásielky – Šiferová

Oznámenie o uložení zásielky - Gina Šiferová
08.11.2019

Okrúhly stôl venovaný problematike riešenia dopravnej situácie vo Vrakuni

Dňa 28.10.2019 sa v spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 27/B, v čase o 18,00 hod. uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré bolo venované problematike riešenia dopravnej situácie vo Vrakuni. Na rokovanie boli pozvaní: obyvatelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Primátor hl. mesta SR […]
07.11.2019

Výzva na odstránenie vozidla Opel Astra

Výzva na odstránenie vozidla Opel Astra, bordová farba, miesto odstavenia Kríkova ulica
07.11.2019

Výzva na odstránenie vozidla – EČV: BA324HK

Výzva na odstránenie vozidla – EČV: BA324HK – Mitsubishi Pajero, čierna farba, miesto odstavenia Rajecká2
06.11.2019

Zníženie VOC emisií na LDPE3 (RTO)

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“) k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Navrhovateľ, SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava, IČO: 31322832 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 28.08.2019 Ministerstvu […]
05.11.2019

Uzávierka železničného priecestia Na piesku

Oznamujeme Vám, že od 8.11.2019 /piatok/ od 19:00 hod do 11.11.2019 /pondelok/ do 06:00 hod bude uzatvorené železničné priecestie Na Piesku z dôvodu opravy. Za porozumenie ďakujeme.
05.11.2019

ČSOB zimná séria

Prvý diel ČSOB Zimnej Série 2019/2020 sa bude bežať už 09. novembra 2019 v našej Vrakuni. Zaregistrujte sa už teraz a zašportujte si s nami! https://predpredaj.zoznam.sk/sk/registracie/csob-zimna-seria-2019-2020/
05.11.2019

Veľkokapacitný kontajner na Ráztočnej

V rámci jesenného pristavovania veľkokapacitných kontajnerov bude dňa 20.11.2019 pristavený kontajner na Ráztočnej ulici na parkovisku pri Železničnej stanici a ďalší na Ihličnatej ulici.
05.11.2019

Oznámenie o uložení zásielky – Tökölyi

Oznámenie o uložení zásielky – Ing. Ivan Tökölyi, rok narodenia 1980
X