SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

Zriaďovateľom a 100-percentným vlastníkom spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o je Mestská časť Bratislava – Vrakuňa.

Informácie o spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o nájdete na internetových stránkach  http://www.spoby.sk/

PREVÁDZKA SPOLOČNOSTI BOLA PRESŤAHOVANÁ DO OBJEKTU ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA ULICI BEBRAVSKÁ Č. 34.
uvedená adresa je zároveň aj novým sídlom spoločnosti.

 

Štatutárny orgán:

Mgr. Jana Adamová
konateľka SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Bratislava-Vrakuňa
e-mail: adamova@spokojnebyvanie.sk

Vzdelanie:
Vysoká škola Danubius Sládkovičovo, I., II. stupeň, odbor Právo
Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline, odbor pozemné stavby, maturita

Priebeh zamestnaní:

2010 – SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Bratislava – konateľ
2008 – 2010 SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Bratislava – správca a manažér obnovy bytových domov
2004 – 2008 Róbert Adamov, Hlboké nad Váhom, správca
2003 – 2004 Ekostav Slovakia, s.r.o. Kysucké Nové Mesto, stavebný technik
1996 – 2003 Obvodný úrad Bytča, stavebný úrad, vedúci oddelenia
1991 – 1996 Obvodný úrad životného prostredia v Bytči, stavebný úrad, referent
1990 – 1991 Mestský národný výbor v Bytči, odbor výstavby, referent
1986 – 1990 Technické služby Bytča, administratívny pracovník
1985 – 1986 Pivovar Bytča, administratívny pracovník

 

Účtovné závierky:

Výročné správy za spoločnosť Spokojné bývanie s.r.o.

 

Výročné správy:

Výročná správa za rok 2020
Výročná správa za rok 2019
Výročná správa za rok 2018
Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2015

X