Sociálna výdajňa

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa prevádzkuje sociálnu výdajňu pre občanov v ťažkej životnej situácii.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  na svojom zasadnutí dňa 28.1.2020 schválilo realizáciu tohto projektu v priestoroch na Toplianskej ul. 5, Bratislava. Účelom sociálnej výdajne je formou doplnkovej sociálnej služby pomôcť občanom mestskej časti, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Cieľom sociálnej výdajne však nie je zabezpečenie základných životných a stravovacích potrieb obyvateľov v plnom rozsahu. Bezplatnou pomocou poskytnutou v sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, najmä trvanlivých potravín, potravinových výrobkov, drogistického tovaru a iného spotrebného tovaru osobnej potreby, ktorý sa nachádza v sociálnej výdajni a ktorý je bezplatne darovaný občanovi v súlade so schválenými pravidlami.

Štatút sociálnej výdajne

Pravidlá poskytovania pomoci občanom v sociálnej výdajni

Sociálna výdajňa (Toplianska 5)

Pondelok:
Utorok:1300 – 1500
Streda: –1100 – 1300
Štvrtok:1300 – 1500
Piatok:
X