Skutkový stav parkovacích miest

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa vydáva povolenia na vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a plochách určených na parkovanie vo vlastníctve, alebo zverených do správy Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča), maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých komunikácií.

Predkladáme Vám aktuálny zoznam vyhradených parkovacích miest pre rok 2022 v zmysle zásad  pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovacie miesta.

Skutkový stav parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa, k 05.05.2022

 

Označenie parkoviskaCelkový počet vyznačených očíslovaných parkovacích miestPočet vyhradených parkovacích miest (vykrížených)Z počtu vyhradených parkovacích miest – držitelia ŤZP/POPočet vyhradených park. miest na parkovisku v %Počet žiadateľov o nové parkovacie miesta
SPOLU2405854131/4740%81
Bebravská98212/221%5
Bodvianska5010/02%2
Bučinová121697/457%1
Čiernovodská5382/115%3
Čiližská188338/119%3
Dvojkrížna7194/013%2
Estónska5291/221%0
Hnilecká35154/043%8
Jedľová884211/347%4
Kríková27013411/850%0
Píniová320/0100%3
Poľnohospodárska16010714/1167%4
Rajčianska136316/026%7
Rajecká40217219/843%25
Slatinská155276/117%3
Stavbárska39212/256%2
Toplianska72244/034%1
Toryská1704112/025%1
Vážska86256/029%2
Vŕbová81457/256%2
Žitavská74175/228%3

 

Žiadosť o nové pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta, Žiadosť o predĺženie užívania vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2023 a Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania
(Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy)

X