Skutkový stav parkovacích miest

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa vydáva povolenia na vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a plochách určených na parkovanie vo vlastníctve, alebo zverených do správy Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča), maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých komunikácií.

Predkladáme Vám aktuálny zoznam vyhradených parkovacích miest pre rok 2020 v zmysle zásad  pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovacie miesta.

Skutkový stav parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa, k 23.06.2020

 

Označenie parkoviskaCelkový počet vyznačených očíslovaných parkovacích miestPočet vyhradených parkovacích miest (vykrížených)Z počtu vyhradených parkovacích miest – držitelia ŤZP/POPočet vyhradených park. miest na parkovisku v %Počet žiadateľov o nové parkovacie miesta
SPOLU2406873126/4335%69
Bebravská98224/222%4
Bodvianska5020/04%0
Bučinová121696/657%6
Čiernovodská5382/115%0
Čiližská188366/019%2
Dvojkrížna7194/113%0
Estónska52110/121%0
Hnilecká35154/043%4
Jedľová88418/147%2
Kríková2701359/650%2
Píniová330/0100%2
Poľnohospodárska16010811/867%6
Rajčianska136359/126%4
Rajecká40217218/1043%27
Slatinská155277/117%1
Stavbárska39223/156%4
Toplianska72256/034%0
Toryská1704212/125%1
Vážska86255/029%2
Vŕbová81457/156%1
Žitavská74215/228%1
Železničná200/00%0

 

Žiadosť o nové pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta, Žiadosť o predĺženie užívania vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2021 a Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania
(Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy)

X