Skutkový stav parkovacích miest

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa vydáva povolenia na vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a plochách určených na parkovanie vo vlastníctve, alebo zverených do správy Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča), maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých komunikácií.

Predkladáme Vám aktuálny zoznam vyhradených parkovacích miest pre rok 2019 v zmysle zásad  pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovacie miesta.

 

Skutkový stav parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa, k 15.12.2019

Označenie parkoviskaCelkový počet vyznačených očíslovaných parkovacích miestPočet vyhradených parkovacích miest (vykrížených)Z počtu vyhradených parkovacích miest – držitelia ŤZP/POPočet vyhradených park. miest na parkovisku v %Počet žiadateľov o nové parkovacie miesta
SPOLU2396893121/4439%98
Bebravská98224/222%5
Bodvianska5021/04%0
Bučinová121696/657%5
Čiernovodská5392/117%2
Čiližská188396/021%2
Dvojkrížna7193113%0
Estónska52130/125%0
Hnilecká35164/046%4
Jedľová88406/146%3
Kríková2701367/750%6
Píniová330/0100%3
Poľnohospodárska16010911/868%10
Rajčianska136369/226%2
Rajecká40017117/1043%40
Slatinská155298/119%1
Stavbárska39224/156%4
Toplianska72256/035%1
Toryská1704511/027%5
Vážska86256/029%1
Vŕbová73456/162%3
Žitavská74276/236%1
Železničná211/050%1

 

Žiadosť o nové pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta

Žiadosť o predĺženie užívania vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2021

X