Skutkový stav parkovacích miest

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa vydáva povolenia na vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a plochách určených na parkovanie vo vlastníctve, alebo zverených do správy Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča), maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých komunikácií.

Predkladáme Vám aktuálny zoznam vyhradených parkovacích miest pre rok 2019 v zmysle zásad  pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovacie miesta. Skutkový stav vyhradených parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava–Vrakuňa je aktuálny k 15.05.2019.

 

Skutkový stav parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa, k 15.05.2019

SÚHRN k 15.05.2019
Označenie parkoviskaCelkový počet vyznačených očíslovaných parkovacích miestPočet vyhradených parkovacích miest  (vykrížených)Z počtu vyhradených parkovacích miest – držitelia ŤZP/POPočet vyhradených park. miest na parkovisku v %Počet žiadateľov o nové parkovacie miesta
Bebravská98223/122%4
Bodvianska5021/04%0
Bučinová121696/757%0
Čiernovodská5380/115%1
Čiližská188395/021%1
Dvojkrížna7193/113%0
Estónska52130/025%0
Hnilecká35164/046%4
Jedľová88406/045%3
Kríková2701326/549%13
Píniová220/0100%2
Poľnohospodárska16010710/667%3
Rajčianska136358/426%0
Rajecká36717117/1147%21
Slatinská155329/121%2
Stavbárska43194/144%1
Toplianska72266/036%0
Toryská1704010/024%3
Vážska86245/028%0
Vŕbová80405/150%7
Žitavská74255/234%1
Železničná211/050%0
SPOLU2373872114/4137%66

 

Žiadosť o nové pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta

Žiadosť o predĺženie užívania vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2020

X