Skutkový stav parkovacích miest

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa vydáva povolenia na vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a plochách určených na parkovanie vo vlastníctve, alebo zverených do správy Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča), maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých komunikácií.

Predkladáme Vám aktuálny zoznam vyhradených parkovacích miest pre rok 2021 v zmysle zásad  pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovacie miesta.

Skutkový stav parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa, k 18.08.2021

 

Označenie parkoviskaCelkový počet vyznačených očíslovaných parkovacích miestPočet vyhradených parkovacích miest (vykrížených)Z počtu vyhradených parkovacích miest – držitelia ŤZP/POPočet vyhradených park. miest na parkovisku v %Počet žiadateľov o nové parkovacie miesta
SPOLU2406873127/4337%80
Bebravská98223/222%2
Bodvianska5020/04%2
Bučinová121696/657%0
Čiernovodská5382/115%3
Čiližská188366/119%6
Dvojkrížna7194/013%3
Estónska52111/221%0
Hnilecká35153/043%4
Jedľová884110/247%3
Kríková27013511/650%3
Píniová330/0100%3
Poľnohospodárska16010814/867%3
Rajčianska136357/126%7
Rajecká40217218/1043%28
Slatinská155276/117%3
Stavbárska39222/156%2
Toplianska72255/034%0
Toryská1704212/025%2
Vážska86255/029%1
Vŕbová81457/256%2
Žitavská74215/228%3
Železničná200/00%0

 

Žiadosť o nové pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta, Žiadosť o predĺženie užívania vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2022 a Žiadosť o zrušenie vyhradeného parkovania
(Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy)

X