Sčítanie obyvateľstva

thumbnail of SODB_Inzercia_A4-v1

Na Slovensku sa od pondelka 15.2.2021 začína sčítanie obyvateľov. Prvýkrát vo svojej histórii je založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je plne elektronické. Obyvateľ sa sčíta sám. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca. Asistované sčítanie bude od apríla do konca októbra. Informuje o tom Štatistický úrad SR na webe scitanie.sk

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Obyvatelia nájdu elektronický formulár na webovej stránke scitanie.sk, alebo si budú môcť stiahnuť mobilnú aplikáciu. Ďalej informácie nájdete na webovej stránke www.bratislavasarata.sk , ktorú zriadil Magistrát hlavného mesta SR.

V prípade, ak bude niekto potrebovať poradiť, informácie nájde na telefónnom čísle 02/20 92 49 19, alebo na obci, či na stránke Štatistického úradu pre sčítanie v časti najčastejšie otázky.

Pre obyvateľom mestskej časti Vrakuňa je k dispozícii informačná linka: 02/ 40 20 48 46

Všetci obyvatelia Slovenska sú v súlade so zákonom o sčítaní povinní sa sčítať. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. 

Sčítanie obyvateľov – dôležitá tlačová správa ŠÚ SR a ÚVZ SR!!!

ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Pozor na podvody na senioroch pri sčítaní obyvateľov

Ak sa obyvateľ nemôže či nevie sčítať sám, alebo s pomocou svojich blízkych, môže využiť od 01.04.2021 asistované sčítanie. To znamená, že buď navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Telefónne číslo pre požiadanie o mobilného asistenta – Gabriela Zúbeková 02/ 40 20 48 46

 

Kontaktné miesta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, zriadené od 01.04.2021:

 

 

  • Miestny úrad Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07  Bratislava, kancelária č. 105

Prevádzkové hodiny:

Pondelok  8:00 – 17:00

Utorok      8:00 – 16:00

Streda       8:00 – 17:00

Štvrtok      8:00 – 15:00

Piatok        8:00 – 12:00

 

  • Miestna knižnica, Toplianska ulica č. 5, 821 07  Bratislava

Prevádzkové hodiny:

Pondelok  8:00 – 18:00

Utorok      8:00 – 15:00

Streda       8:00 – 18:00

Štvrtok      8:00 – 15:00

Piatok        8:00 – 15:00

 

X