Rajčianska

riaditeľka Ing. Mária Jakúbeková

https://zsrajcianska.edupage.org/

kontakt:  rajcianska@zsraba.edu.sk

tel. 02/45259632

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri ZŠ Rajčianska 3:

Mgr. Miroslav Macko

Andrej Ravasz

JUDr. Ing. Marek Zajíček

Ing. Soňa Svoreňová

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Ing. Peter Malý

Ľubica Žiaková

Monika Plecháčková

Hana Horníková

Mgr. Martina Slovíková

Mgr. Elvíra Žilková

Miriam Kopčová

X