Pozvánky na rokovania MZ MČ

Rok 2021:

Pozvánka na rokovanie dňa 16.02.2021

Rok 2020:

Pozvánka na rokovanie dňa 08.12.2020

Pozvánka na rokovanie dňa 08.09.2020

Pozvánka na rokovanie dňa 20.08.2020 – v mimoriadnom termíne

Pozvánka na rokovanie dňa 16.06.2020

Pozvánka na rokovanie dňa 28.04.2020 (v súlade s Opatrením ÚVZ SR č. OLP1335412020 zo dňa 20.04.2020)

Pozvánka na rokovanie dňa 28.01.2020

Rok 2019:

Pozvánka na rokovanie dňa 03.12.2019

Pozvánka na rokovanie dňa 24.09.2019

Pozvánka na rokovanie dňa 01.08.2019

Pozvánka na rokovanie dňa 25.06.2019

Pozvánka na rokovanie dňa 03.06.2019 – v mimoriadnom termíne

Pozvánka na rokovanie dňa 14.05.2019 – v mimoriadnom termíne

Pozvánka na rokovanie dňa 16.04.2019

Pozvánka na rokovanie dňa 19.02.2019

Rok 2018:

Pozvánka na rokovanie dňa 18.12.2018

Pozvánka na rokovanie dňa 20.11.2018

Pozvánka na rokovanie dňa 11.09.2018

Pozvánka na rokovanie dňa 26.06.2018

Pozvánka na rokovanie dňa 24.04.2018

Pozvánka na rokovanie dňa 27.02.2018

Rok 2017:

Pozvánka na rokovanie dňa 12.12.2017

Pozvánka na rokovanie dňa 19.09.2017

Pozvánka na rokovanie dňa 27.06.2017

Pozvánka na rokovanie dňa 02.05.2017

Pozvánka na rokovanie dňa 28.02.2017

Rok 2016:

Pozvánka na rokovanie dňa 13.12.2016

Pozvánka na rokovanie dňa 27.09.2016

Pozvánka na rokovanie dňa 28.06.2016

Pozvánka na rokovanie dňa 31.05.2016 – v mimoriadnom termíne

Pozvánka na rokovanie dňa 26.04.2016

Pozvánka na rokovanie dňa 16.02.2016

Rok 2015:

Pozvánka na rokovanie dňa 8.12.2015

Pozvánka na rokovanie dňa 22.09.2015

Pozvánka na rokovanie dňa 20.08.2015 – v mimoriadnom termíne

Pozvánka na rokovanie dňa 21.07.2015 – v mimoriadnom termíne

Pozvánka na rokovanie dňa 23.06.2015

Pozvánka na rokovanie dňa 28.04.2015

Pozvánka na rokovanie dňa 24.02.2015

Pozvánka na rokovanie dňa 27.01.2015

 

Rok 2014:

Pozvánka na rokovanie dňa 15.12.2014 – v mimoriadnom termíne

X