Novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre volebné obdobie 2014 – 2018

Volebný obvod číslo 1

Bc. Michal Behúň

riaditeľ pobočky banky
predseda Komisie sociálnej
KDH

Tel: +421 907 755 597
Adresa: 821 07 Bratislava, Stavbárska 4

PhDr. Stanislav Bruna

odborník na eurofondy
zástupca starostu

Tel: +421 905 825 398
Adresa: 821 07 Bratislava, Margarétová 17

Ing. Tomáš Galo

elektrotechnický inžinier
podpredseda Komisie finančnej

Tel: +421 903 562 414
Adresa: 821 07 Bratislava, Brezová 8

Ing. Michal Hrapko

odborník na obstarávanie
člen Komisie finančnej a Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

Tel: +421 904 368 108
Adresa: 821 07 Bratislava, Brezová 3

Ing. Oľga Kubalíková

ekonómka
členka Komisie podnikateľskej a legislatívnej a Komisie pre kultúru a školstvo

Tel: +421 905 610 040
Adresa: 821 07 Bratislava, Poľnohospodárska 26

Ing. Ladislav Kugler

projektový manažér
zpredseda Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

Tel: +421 905 517 068
Adresa: 821 07 Bratislava, Ráztočná 22/A

Ing. Anna Murcinová

pedagogička
podpredsedníčka Komisie sociálnej, členka Komisie pre kultúru a školstvo

Tel: +421 903 458 199
Adresa: 821 07 Bratislava, Rajecká 4

Ing. Zuzana Schwartzová

manažérka
členka Komisie finančnej, podpredsedníčka Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

Tel: +421 907 722 090
Adresa: 821 07 Bratislava, Ráztočná 79

Ing. Juraj Štubniak

manažér
člen Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

Tel: +421 950 445 028
Adresa: 821 07 Bratislava, Skorocelová 4

Volebný obvod číslo 2

Ing. Ľubomír Czaja

energetický audítor
predseda Komisie finančnej

Tel: +421 905 718 298
Adresa: 821 07 Bratislava, Dvojkrížna 6

Mgr. Art. Jana Némethová

riaditeľka umeleckej školy
členka Komisie finančnej

Tel: +421 905 200 557
Adresa: 821 07 Bratislava, Rajecká 3

Bc., Mgr. Marek Pospíchal

projektový manažér
podpredseda Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie sociálnej

Tel: +421 918 675 714
Adresa: 821 07 Bratislava, Toplianska 6

Mgr. Pavol Prikryl

publicista, novinár
člen Komisie sociálnej, podpredseda Komisie pre kultúru a školstvo

Tel: +421 915 793 811
Adresa: 821 07 Bratislava, Dvojkrížna 4

Ing. Milan Šindler

konateľ spoločnosti
predseda Komisie podnikateľskej a legislatívnej, člen Komisie pre územný rozvoj a životné prostredie

Tel: +421 905 616 088
Adresa: 821 07 Bratislava, Vŕbová 8

Ing., Mgr. Marek Zajíček

projektový manažér
člen Komisie podnikateľskej a legislatívnej, predseda Komisie mandátovej, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

Tel: +421 949 257 959
Adresa: 821 07 Bratislava, Ihličnatá 12

X