Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre volebné obdobie 2018 – 2022

Účasť poslancov na zasadnutiach MZ a komisiách za volebné obdobie 2018 – 2022

Volebný obvod číslo 1 zahŕňa volebné okrsky 1-3, patria k nemu ulice:

Anízová, Bazalková, Bodliaková, Borovicová, Brezová, Čakanková, Čučoriedková, Egrešová, Hlohová, Hradská, Hrušovská, Imelová, Jesienková, Krokusová, Leknová, Levanduľová, Majerská, Majoránová, Margarétová, Marhuľová, Modricová, Mostná, Nechtíková, Orgovánová, Orchideová, Ostružinová, Platanová, Pod agátmi, Pod gaštanmi, Podbeľová, Podpriehradná, Prasličková, Priehradná, Rascová, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, Skoroceľová, Slnečnicová, Šípová, Šíravská, Tymianová

Poslanci:

Ing. Tomáš Galo

elektrotechnický inžinier

Politická príslušnosť: Za ľudí


Brezová 8, 82107 Bratislava


člen Komisie finančnej, predseda dozornej rady spolocnosti Spokojne byvanie

Mgr. Robert Greizinger

obchodný riaditeľ

Politická príslušnosť: SPOLU občianska demokracia


Skorocelová 8132/2, 821 07 Bratislava


podpredseda Komisie finančnej

PhDr., MPH, Eva Samolejová

riaditeľka domova dôchodcov

Bez politickej príslušnosti


BA-Vrakuňa s.č. 14918, 821 07 Bratislava


predsedníčka Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci

Volebný obvod číslo 2 zahŕňa volebné okrsky 4-11, patria k nemu ulice:

Amarelková, Arménska, Begóniová, Bučinová, Čiližská č.1, č. 1A, č. 3, Domašská, Estónska, Horcová, Hradská nepárne 31-105, párne 84-154, Ihličnatá, Irisová, Jazmínová, Jedľová, Kalinová, Kaméliova, Kosodrevinová, Kríková 1-4A, Kríková 5-20,Magnóliová, Maková, Malodunajská, Osiková, Palinová, Píniová, Podunajská, Poľnohospodárska, Rajecká 1-15 nepárne, Rajecká 2-42 párne, Ráztočná, Vážska, Vŕbová, Železničná, Žihľavová

Poslanci:

JUDr. Marcel Boris

advokát

Bez politickej príslušnosti


Kosodrevinová 20453/25, 821 07 Bratislava


člen Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy

PhDr. Stanislav Bruna

odborník na eurofondy

Bez politickej príslušnosti


Margarétová 19, 821 07 Bratislava


podpredseda Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy

Ing. Ladislav Kugler

projektový manažér

Bez politickej príslušnosti


Ráztočná 22/A, 821 07 Bratislava


člen Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy

Mgr. Zuzana Magálová

právnička

Politická príslušnosť: SPOLU občianska demokracia


Priehradná 143621/24E, 82107 Bratislava


predsedníčka Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy
podpredsedníčka Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci

Mgr. Art. Jana Némethová

riaditeľka umeleckej školy

Bez politickej príslušnosti


Rajecká 3, 821 07 Bratislava


predsedníčka Komisie finančnej a podnikateľskej
členka Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci

Ing. Zuzana Schwartzová

zastupkyňa starostu

Politická príslušnosť: SMK


Ráztočná 79, 821 07 Bratislava


Plat zástupcu starostu

Volebný  obvod číslo 3 zahŕňa volebné okrsky 12-13, patrí sem ulica:

Stavbárska

Poslanci:

Mgr. Miroslav Macko

key account manager

Politická príslušnosť: Bez politickej príslušnosti


Stavbárska 5176/36, 82107 Bratislava


podpredseda Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna
člen Komisie finančnej a podnikateľskej

Volebný  obvod číslo 4 zahŕňa volebné okrsky 14-19, patria sem ulice:

Bebravská, Bodvianska, Čiernovodská, Čiližská, Dvojkrížna, Hnilecká, Kazanská, Rajčianska, Slatinská, Toplianska, Toryská, Žitavská

Poslanci:

Lívia Benedeková

prevádzkarka

Bez politickej príslušnosti


Toplianska 5074/28, 821 07 Bratislava


členka Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci

Ing. Michal Hrapko

Projektový manažér

Politická príslušnosť: SAS, OĽANO, OKS, Nova, Zmena zdola, DÚ, SMK, Sme rodina


Brezová 3/C, 821 07 Bratislava


Člen komisie finančnej a podnikateľskej
Člen komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívnej

Andrej Ravasz

živnostník

Bez politickej príslušnosti


Rajecká 8687/38, 82107 Bratislava


člen Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
predseda komisie parkovacej politiky
prezident Športového klubu Vrakuňa
prezident HBK Vrakuňa

Ing. Soňa Svoreňová

manažér cestovnej agentúry

Bez politickej príslušnosti


Toplianska 5069/2, 821 07 Bratislava


podpredsedníčka Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy

JUDr. Ing. Marek Zajíček

obchodný riaditeľ

Politická príslušnosť: OKS


Ihličnatá 12, 82107 Bratislava


predseda Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna
člen Komisie finančnej a podnikateľskej