Poslanci miestneho zastupiteľstva

Novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
pre volebné obdobie 2018 – 2022

Volebný obvod číslo 1 zahŕňa volebné okrsky 1-3, patria k nemu ulice:

Anízová, Bazalková, Bodliaková, Borovicová, Brezová, Čakanková, Čučoriedková, Egrešová, Hlohová, Hradská, Hrušovská, Imelová, Jesienková, Krokusová, Leknová, Levanduľová, Majerská, Majoránová, Margarétová, Marhuľová, Modricová, Mostná, Nechtíková, Orgovánová, Orchideová, Ostružinová, Platanová, Pod agátmi, Pod gaštanmi, Podbeľová, Podpriehradná, Prasličková, Priehradná, Rascová, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, Skoroceľová, Slnečnicová, Šípová, Šíravská, Tymianová

Poslanci :

Ing. Tomáš Galo

elektrotechnický inžinier

člen Komisie finančnej

Mgr. Robert Greizinger

zástupca riaditeľa a obchodu

podpredseda Komisie finančnej
SPOLU občianska demokracia

PhDr., MPH, Eva Samolejová

riaditeľka domova dôchodcov

predsedkyňa Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci

 

Volebný obvod číslo 2 zahŕňa volebné okrsky 4-11, patria k nemu ulice:

Amarelková, Arménska, Begóniová, Bučinová, Čiližská č.1, č. 1A, č. 3, Domašská, Estónska, Horcová, Hradská nepárne 31-105, párne 84-154, Ihličnatá, Irisová, Jazmínová, Jedľová, Kalinová, Kaméliova, Kosodrevinová, Kríková 1-4A, Kríková 5-20,Magnóliová, Maková, Malodunajská, Osiková, Palinová, Píniová, Podunajská, Poľnohospodárska, Rajecká 1-15 nepárne, Rajecká 2-42 párne, Ráztočná, Vážska, Vŕbová, Železničná, Žihľavová

Poslanci :

JUDr. Marcel Boris

advokát

člen Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy

PhDr. Stanislav Bruna

odborník na eurofondy

člen Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy

Ing. Ladislav Kugler

projektový manažér

člen Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy

Mgr. Zuzana Magálová

občianska aktivistka

predsedkyňa Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy
podpredsedkyňa Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
SPOLU občianska demokracia

Mgr. Art. Jana Némethová

riaditeľka umeleckej školy

predsedkyňa Komisie finančnej a podnikateľskej
členka Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci

Ing. Zuzana Schwartzová

zastupkyňa starostu

Plat zástupcu starostu
SMK

 

Volebný  obvod číslo 3 zahŕňa volebné okrsky 12-13, patrí sem ulica:

Stavbárska

Poslanci :

Mgr. Miroslav Macko

key account manager

podpredseda Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna
člen Komisie finančnej a podnikateľskej
SPOLU občianska demokracia

 

Volebný  obvod číslo 4 zahŕňa volebné okrsky 14-19, patria sem ulice:

Bebravská, Bodvianska, Čiernovodská, Čiližská, Dvojkrížna, Hnilecká, Kazanská, Rajčianska, Slatinská, Toplianska, Toryská, Žitavská

Lívia Benedeková

prevádzkarka

členka Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
Majetkové pomery za rok 2018

Mgr. Ondrej Hrivňák

štátny zamestnanec

člen Komisie mandátovej, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna

Andrej Ravasz

živnostník

člen Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci
Majetkové pomery za rok 2018

Ing. Soňa Svoreňová

manažér cestovnej agentúry

podpredsedkyňa Komisie výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy

JUDr. Ing. Marek Zajíček

obchodný riaditeľ

predseda Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna
člen Komisie finančnej a podnikateľskej
OKS

X