Ponuka pracovných miest v školstve

 

DátumStavPopis
19.09.2022Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy , Karadžičova 51, 811 07 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 1. novembra 2022
30.08.2022Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy školy Bieloruská 1 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 16.11.2022
18.08.2022Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Röntgenova 16 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 1. novembra 2022
18.08.2022Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Gesayova 2 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 15. októbra 2022
15.06.2022ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Nejedlého 8, 841 02 Bratislava s predpokladným nástupom 01. septembra 2022
18.02.2022ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Holíčska 50 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 1. apríla 2022
18.02.2022ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Gesayova 2 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 1. apríla 2022
18.02.2022ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Haanova 9 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 1. apríla 2022
23.12.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Majerníkova 60 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 1. februára 2022
07.12.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Holíčska 50 Bratislava s predpokladaným nástupom od 1.februára 2022
07.12.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Haanova 9, Bratislava s predpokladaným nástupom od 1.februára 2022
01.10.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie pozície učiteľka v Materskej škole Bodvianska 4 , Bratislava-Vrakuňa s predpokladaným nástupom 1.novembra 2021
01.08.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce s predpokladaným nástupom od 1. októbra 2021
15.07.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava s predpokladaným nástupom od 15. októbra 2021
03.05.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Bohrova 1 v Bratislave, s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2021
03.05.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Haanova 9 v Bratislave, s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2021
03.05.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Holíčska 50 v Bratislave, s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2021
30.04.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Timravina 8, 811 06 Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. júla 2021
30.04.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy-Óvoda , Ulica 29. Augusta 6, 811 07 Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. júla 2021
30.04.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, 811 05 Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2021
26.04.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. júla 2021
26.04.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Lachova 1, 851 03 Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. júla 2021
26.04.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Iľjušinova 1, Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. júla 2021
26.04.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Gessayova 2, Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. júla 2021
21.04.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Exnárova 6 v Bratislave s predpokladaným nástupom 01. júla 2021
21.04.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Vrútocká 58 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.júla.2021
26.02.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Plickova 16 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.06.2021
26.02.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Karadžičova 51, 811 07 Bratislava s predpokladaným nástupom od 15. apríla 2021
11.01.2021ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Pavla Horova 3 v Bratislave, s predpokladaným nástupom 1. marca 2021
03.12.2020ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa / riaditeľky Materskej školy Bodvianska 4, Bratislava s nástupom od 01.02.2021
26.11.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Karadžičova 51, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.02.2021
23.11.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy, Hlboká cesta 4, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.02.2021
23.11.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy, Vazovova 4, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.02.2021
20.11.2020ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa / riaditeľky MŠ Novohradská 1, Bratislava s nástupom od 01.01.2021
27.07.2020ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa / riaditeľky MŠ Bzovícka 6, Bratislava s nástupom od 01.10.2020
27.07.2020ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa / riaditeľky MŠ Gessayova 2, Bratislava s nástupom od 01.10.2020
17.06.2020ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa / riaditeľky ZŠ Rajčianska 3, Bratislava s nástupom od 01.09.2020
25.05.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Šťastná 26, 827 05 Bratislava s predpokladaným nástupom 1. júla 2020
25.05.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Mierová 46, 821 05 Bratislava s predpokladaným nástupom 1. júla 2020
25.05.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava s predpokladaným nástupom 1. júla 2020
22.04.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Gelnická 34 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.08.2020
19.03.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.05.2020
18.03.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Pri kríži 11 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.05.2020
11.03.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 24.05.2020
25.02.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie učiteľky Základnej školy, Železničná 14 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.09.2020
14.02.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Tabaková 10 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.05.2020
14.02.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Ivana Bukovčana 3 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.05.2020
16.01.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromnej základnej školy EISB, Kalinčiakova 12 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 04.04.2020
14.01.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Pankúchova 4 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 02.03.2020
09.01.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Haanova 9 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.03.2020
09.01.2020ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Budatínska 61 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.03.2020
20.12.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou M.R.Štefánika, Grösslingová 48 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.03.2020
10.12.2019ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa / riaditeľky Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava s nástupom od 01.04.2020
05.12.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromnej základnej školy FELIX, Krásnohorská 14 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.03.2020
05.12.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.02.2020
25.11.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Majerníkova 60 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.02.2020
14.11.2019ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa / riaditeľky Základnej školy Žitavská 1 s nástupom od 08.03.2020
08.08.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Pavla Horova 16 v Bratislave s nástupom od 01.11.2019
09.07.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Hlboká cesta 4 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.01.2020
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Ferienčíková 12 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Beskydská 7 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Gorazdova 6 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Heydukova 25 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Karadžičova 51 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Kuzmányho 9 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Malá 6 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Vazovova 16 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Tabaková 10 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Hlboká cesta 10 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Marcelyho, Drieňová 16, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Kulíškova 8, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Medzilaborecká 11, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Nevädzová 2, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.08.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy SNP, Ostredková 14, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Vrútocká 58,  v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019

 

X