Ponuka pracovných miest v školstve

 

DátumStavPopis
19.03.2020prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.05.2020
18.03.2020prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Pri kríži 11 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.05.2020
11.03.2020prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 24.05.2020
25.02.2020prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie učiteľky Základnej školy, Železničná 14 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.09.2020
14.02.2020prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Tabaková 10 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.05.2020
14.02.2020prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Ivana Bukovčana 3 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.05.2020
16.01.2020prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromnej základnej školy EISB, Kalinčiakova 12 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 04.04.2020
14.01.2020prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Pankúchova 4 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 02.03.2020
09.01.2020prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Haanova 9 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.03.2020
09.01.2020prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Budatínska 61 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.03.2020
20.12.2019prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou M.R.Štefánika, Grösslingová 48 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.03.2020
10.12.2019prebiehaVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa / riaditeľky Materskej školy Kaméliová 10, Bratislava s nástupom od 01.04.2020
05.12.2019prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromnej základnej školy FELIX, Krásnohorská 14 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.03.2020
05.12.2019prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.02.2020
25.11.2019prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Majerníkova 60 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.02.2020
14.11.2019ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa / riaditeľky Základnej školy Žitavská 1 s nástupom od 08.03.2020
08.08.2019prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Pavla Horova 16 v Bratislave s nástupom od 01.11.2019
09.07.2019prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Hlboká cesta 4 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.01.2020
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Ferienčíková 12 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Beskydská 7 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Gorazdova 6 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Heydukova 25 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Karadžičova 51 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Kuzmányho 9 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Malá 6 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Vazovova 16 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Tabaková 10 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Hlboká cesta 10 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Marcelyho, Drieňová 16, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Kulíškova 8, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Medzilaborecká 11, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Nevädzová 2, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.08.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy SNP, Ostredková 14, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Vrútocká 58,  v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019

 

X