Pomoc Ukrajine

Aktuálne informácie o pomoci Ukrajine

V zmysle uznesenia vlády SR č. 142 zo dňa 26.februára 2022, ktorým vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu na území SR podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky, bola pre Ukrajincov vytvorená oficiálna webová stránka s potrebnými informáciami: https://ua.gov.sk/

Na tejto stránke  je možné nahlásiť individuálnu pomoc, ako ubytovanie, materiál, tlmočenie, atď…   Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR a to na tel. čísle: 02/4859 3312 alebo na e-mailovej adrese: pomocpreukrajinu@minv.sk

 

Vzhľadom na intenzívnu iniciatívu obyvateľov Vrakune ohľadom humanitárnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny  zriaďuje mestská časť Bratislava-Vrakuňa na svojej webovej stránke podstránku s názvom POMOC UKRAJINE, kde sa obyvatelia dozvedia všetko ohľadne aktuálnej situácie, o tom ako môžu pomôcť a na koho sa majú ohľadom pomoci pre utečencov z Ukrajiny obrátiť. Na stránke budeme pravidelne aktualizovať zoznam potrebných vecí pre utečencov, aby ľudia nosili to, čo je naozaj potrebné.

 Všetkým obyvateľom Vrakune sa zároveň chceme poďakovať za akúkoľvek pomoc.

X