Plány kontrolnej činnosti

Plány kontrolnej činnosti na rok 2020
Schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, dátum zverejnenia: 15.11.2019

Plány kontrolnej činnosti na rok 2019
Schválený plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
Schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Plány kontrolnej činnosti na rok 2018
Schválený plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018, dátum zverejnenia: 08.06.2018
Schválený plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Plány kontrolnej činnosti na rok 2017
Schválený plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Schválený plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na I. polrok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Plány kontrolnej činnosti na rok 2016
Schválený plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Plány kontrolnej činnosti na rok 2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Na II. polrok 2015

X