Plánované aktivity na rok 2019

MESIACNÁZOV AKTIVITYZODPOVEDNÝ PRACOVNÍKMIESTO KONANIA
JanuárPrivítanie nového roka – hľadanie a objavovanie nových ciest k dosiahnutiu vytýčených cieľov. Koláž na tému „Novoročné predsavzatia“.všetci zamestnanciDS
 „Slávik v stacionári“ – spievanie pre radosť, výroba spevníka.DS
 Pripomenutie a oslávenie miestnych zvykov: Traja králi.DS
Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov.DS
FerbuárFašiangový karneval – rozhovor o ľudových tradíciách, výroba vlastných škrabošiek a tanečná veselica. všetci zamestnanciDS
 Oslava sviatku sv. Valentína rozhovor o láske a priateľstve.
Výrova sŕdc z keramiky.
DS
 Tréning sociálnych zručností –
oslavy jubilantov.
DS
MarecNávšteva miestnej knižnice Bratislava- Vrakuňa. Posedenie pri čaji, rozhovor o knihách, ktoré potešili naše srdcia, vypožičanie kníh podľa vlastného výberu.všetci zamestnanciDS
 Oslava MDŽ – vystúpenie žiakov zo ZŠ Rajčianska, spoločenské posedenie.DS
Rozlúčka so zimou, privítanie jari. Tréning pracovných zručností, výzdoba v DS.DS
 Športové dopoludnie – súťaže: Plum hádzanie kruhov, kolkársky, šachový turnaj.DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov.DS
 Apríl,,Medzinárodný deň lesov“ – vedomostná súťaž o význame lesov pre život na našej planéte. Kreatívna výroba predmetov z prírodných materiálov, výzdoba DS.DS
 „Umenie nestarnúť“ – tematizovaný rozhovor k svetovému dňu zdravia, na tému: kľúč k zdravému životnému štýlu a pozitívnemu mysleniu.DS
  ,,Humor“ – súťaž o najlepší vtip spojený so zábavným programom.DS
Veľká noc –tematizovaný rozhovor, spomienky, zvyky a tradície, výroba kraslíc z rôzneho materiálu.DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov.DS
Máj Deň matiek – vystúpenie žiakov zo ZŠ Rajčianska, spoločné posedenie.všetci zamestnanciDS
 Výzdoba DS kvetmi, maľovanie, kvetov, starostlivosť o kvety v DS, výroba symbolických kvetov z keramiky – pri príležitosti osláv ,,mesiaca vône kvetov“.DS
 Sviatok práce – tematizovaný rozhovor s prvkami reminiscenčnej terapie.DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov.DS
 JúnVedomostná súťaž – „Moje Slovensko“.všetci zamestnanciDS
 Internetová gramotnosť pre seniorov – práca s tabletmi s odborným výkladom, za asistencie IT špecialistu.DS
Pripomenutie a oslávenie významného mesiaca –,, Deň najlepších priateľov“. Príjemné posedenie pri hudbe spojené s občerstvením.DS
Júl Sviatok sv. Cyrila a Metoda –tematizovaný rozhovor.všetci zamestnanciDS
 Rozprávanie o najkrajších dovolenkách a pozeranie fotografií.DS
 Najstaršia história čokolády, výroba vlastnej pralinky a ochutnávka pri príležitosti: ,,Dňa čokolády“.DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov.DS
AugustRozhovory a spomienky na 29. august – SNP.všetci zamestnanciDS
 Vedomostné a zábavné kvízy a testy ,,Senior kvíz“. Humorné súťaže o vecné ceny, vyrobené vlastnoručne v DS.DS
 Naučme sa oddychovať, autogénny tréning a prvky muzikoterapie pri príležitosti: ,,Dňa lenivosti“.DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov.DS
SeptemberPríprava jesennej výzdoby, rozlúčka s letom – tréning pracovných zručností.všetci zamestnanciDS
 ,,Radosť z maličkostí“ – rozhovory o zmysle život.DS
 Medzinárodný deň Alzheimerovej choroby –prednáška, prevencia, tréning kognitívnych schopností.DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov.DS
OktóberOktóber – mesiac úcty k starším. Posedenie zo žiakmi zo ZŠ Rajčianska s cieľom vytvorenia medzigeneračných vzťahov.všetci zamestnanciDS
,,Deň otvorených dverí“ – privítanie, predstavenie DS, kreatívne činnosti, výstavka prác klientov.DS
 ,,Zlatý vek spoločenských hier“ –zábavný program spojený so súťažami.DS
 Vyrezávanie tekvičiek, maľovanie a viazanie kytíc z farebného lístia – výstavka v DS.DS
 „Oldies party“ –  hudba mojej mladosti, tanečná zábava. DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov.DS
November Výroba spomienkových vencov z prírodného materiálu ku dňu zosnulých.všetci zamestnanciDS
 ,,Moja poézia“ – zloženie krátkej básničky, prednes, posedenie pri čaji.DS
 Písanie ďakovných listov v kolektíve DS a rodinám k medzinárodnému dňu vďačnosti.DS
Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov.DS
DecemberMikulášske posedenie a nádielka pre klientov.všetci zamestnanciDS
 Tematizovaný rozhovor: o tradičných zvykoch na sviatok svätej Lucie.DS
 Príprava vianočného pečiva a ručná výroba vianočných darčekov pre rodinných príslušníkov.DS
 Príprava Vianočnej výzdoby v priestoroch DS – tréning pracovných zručností.DS
 Vianočný večierok.DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov.DS
X