Plánované aktivity na rok 2018

 

MESIACNÁZOV AKTIVITYZODPOVEDNÝ PRACOVNÍKMIESTO KONANIA
JanuárPrivítanie nového roka 2018 mesiac kreativity – výroba kreatívneho predmetu podľa vlastného výberuvšetci zamestnanciDS
 Mesiac predsavzatí – stanovenie životných cieľovDS
 6.1. – Traja králi – rozprávanie o sviatkuDS
 Mesiac kreativity – použi všetko čo máš a vytvor „svoje dielo“DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
FebruárFebruár – mesiac lásky a priateľstvavšetci zamestnanciDS
 Fašiangy – karneval v DS, klienti aj zamestnanci – výroba vlastných škrabošiek alebo masiekDS
 14.február – Deň sv. Valentína, výroba darčekov, pozdravovDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
MarecMesiac knihy – rozprávanie o obľúbenej knihe, čítanie obľúbených úryvkovvšetci zamestnanciDS
 Oslava MDŽ – spoločenské posedenie, súčasťou bude aj vystúpenie žiakov zo základnej školyDS
 Rozlúčka so zimou, Privítanie jari – tréning pracovných zručností; výzdoba DSDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
AprílApríl – mesiac géniov a bláznovvšetci zamestnanciDS
 Apríl – mesiac lesov; výroba kreatívnych predmetov z lesných plodov, výzdoba DSDS
 7. apríl – svetový deň zdravia – podľa hesla „buď fit“ ukáž svoju športovú zdatnosťDS
 Mesiac boja proti rakovine, 15.apríl – Deň narcisov – urob si svoj narcis avy jubilantovDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov
MájMáj – mesiac lásky – výroba srdiečok a darčekových predmetovvšetci zamestnanciDS
 Deň matiek – oslava, spoločenské podujatie (vystúpenie detí zo základnej školy)DS
 Máj – mesiac vône kvetov – výzdoba DS kvetmi, maľovanie, kreslenie kvetovDS
 18. máj – najznámejšie múzeá a ich artefakty – prezentácia a diskusiaDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
JúnJún – mesiac zdravej výživy – upečme si zdravý koláčvšetci zamestnanciDS
 MDD – rozprávanie o deťoch, výroba darčekov ako poďakovanie za starostlivosťDS
 5. jún – svetový deň životného prostredia – diskusia o postoji každého z nás k životnému prostrediuDS
 Deň otcov – posedenie  s gitarouDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov
Júl1.      júl – medzinárodný deň vtipov – pobavme sa hrou „vtipnejší vyhráva“všetci zamestnanciDS
 Dôležitosť pitného režimu, rozprávanie o vodeDS
 7.7. – medzinárodný deň čokolády – prednáška a ochutnávkaDS
 22.7. – medzinárodný deň rodičov – „namaľuj svoju rodinu“DS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov
AugustAugust – mesiac zrelého obilia, žltých slnečníc a končiacich prázdnin – namaľuj svoju slnečnicuvšetci zamestnanciDS
 10.8. – svetový deň leňošenia – diskusia na tému „môj najlenivší deň“DS
 13.august – medzinárodný deň ľavákov – súťaže v kreslení ľavou rukou (ľaváci pravou)DS
 29.august – SNP; rozhovory, spomienkyDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
SeptemberSeptember – mesiac babieho leta, zberu a prvých príprav na zimuvšetci zamestnanciDS
 Príprava jesennej výzdoby, rozlúčka s letom – pracovné zručnostiDS
 13.9. – svetový deň pozitívneho myslenia – diskusia o najkrajších udalostiach každého z násDS
 21.9. – svetový deň vďačnosti – rozprávanie o svojich rodináchDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
OktóberOktóber – mesiac úcty k staršímvšetci zamestnanciDS
 Deň otvorených dverí  –  program pre klientov a návštevníkov zariadenia – výstavka prác klientov, vystúpenie detí zo ZŠ, práca s hlinou a glazúrovanieDS
 14.10. – svetový deň starých rodičov – rozprávanie o vnúčatách, pravnúčatáchDS
 25.10. – svetový deň cestovín – vyrobme si domáce cestoviny a s chuťou ich zjedzmeDS
 Výroba sviečok a vencov ku dňu zosnulých z prírodného materiáluDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantov
NovemberSpomienky na zosnulých – pripomeňme si najkrajšie okamihy so svojimi najbližšímivšetci zamestnanciDS
 13.11. – svetový deň dobrosrdečnosti – daj a nečakajDS
 13.november – Medzinárodný deň nevidiacich, zatvorme oči a ponorme sa do sveta nevidiacichDS
 Výroba adventných vencov z prírodných materiálovDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
DecemberDecember – prvý zimný mesiac – spomienky na detské hry v snehuvšetci zamestnanciDS
 6.12. – Deň sv. Mikuláša – mikulášska nádielkaDS
 13.december – sv. Lucia, Deň čarodejníc – hry v zmysle tradíciíDS
 Príprava vianočného pečiva (nepečeného)DS
 Príprava Vianočnej výzdoby v priestoroch DS a darčekov – tréning pracovných zručnostíDS
 Vianočný večierok – posedenie pod jedličkou s rodinnými príslušníkmiDS
 Tréning sociálnych zručností – oslavy jubilantovDS
X