Okrúhle stoly, besedy, stretnutia s obyvateľmi

  • All
  • Aktivity MsU
  • Oznamy miestneho úradu

Dňa 13.11.2019 sa v spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 27/B, v čase o 18,00 hod. uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré bolo venované kriminalite a bezpečnosti vo Vrakuni. Na rokovanie boli pozvaní: predseda Bratislavského samosprávneho kraja, primátor hl. mesta SR Bratislavy, magistrát hl. mesta SR Bratislavy, krajské riaditeľstvo PZ, okresné […]

Dňa 28.10.2019 sa v spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 27/B, v čase o 18,00 hod. uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré bolo venované problematike riešenia dopravnej situácie vo Vrakuni. Na rokovanie boli pozvaní: obyvatelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Primátor hl. mesta SR […]

Vážení občania, v súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vypracovalo hlavné mesto návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktorý si môžete prezrieť tu: Návrh VZN hlavného mesta, Základné tézy parkovacej politiky Vzhľadom na uvedené Vás pozývame na verejné prerokovanie tejto aktuálnej […]

POZVÁNKA pozývam Vás na odborný okrúhly stôl, ktorý bude venovaný kriminalite a bezpečnosti vo Vrakuni, dňa 12.09.2018 (streda) o 18.00 h v spoločenskej sále miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa (budova „221“) na Poľnohospodárskej ulici 27/B   Program zasadnutia: Otvorenie zasadnutia Príhovory hostí a oboznámenie sa s bezpečnostnou situáciou vo Vrakuni Diskusia Záver

Dňa 27.júna 2018 sa v spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 27/B, v čase o 17,00 hod uskutočnilo ďalšie rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré bolo venované problematike kriminality vo Vrakuni. Na rokovanie boli pozvaní: obyvatelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Ministerstvo vnútra SR – Prezídium PZ, Okresné riaditeľstvo […]

Dňa 27.júna 2018 sa v spoločenskej sále Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Vrakuňa na Poľnohospodárskej ulici 27/B, v čase o 19,00 hod uskutočnilo rokovanie za okrúhlym stolom, ktoré bolo venované problematike riešenia mestskej hromadnej dopravy vo Vrakuni. Na rokovanie boli pozvaní: obyvatelia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, poslanci mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Primátor hl. […]

Dňa 21.marca 2018 (utorok) o 17.00 h v spoločenskej sále miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa (budova „221“) na Poľnohospodárskej ulici 27/B, Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Diskusia na tému environmentálnej záťaže „skládka CHZJD“ vo Vrakuni, informácia o riešení a postupe v jej likvidácii 3. Záver  

Zvukový záznam odborný okrúhly stôl venovaný kriminalite a bezpečnosti vo Vrakuni, dňa 28.02.2018 (streda) o 17.00 h

X