Občiansky rozpočet

 OBČIANSKY   ROZPOČET

Občiansky rozpočet umožňuje obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa navrhovať a spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mesta. Cieľom Občianskeho rozpočtu je vytvoriť pre obyvateľov mestskej časti priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, legitímnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania a obmedziť neželané javy ako klientelizmus a korupciu.

2019

Výsledky hlasovania

 

HARMONOGRAM OBČIANSKY ROZPOČET 2019

Por.č.AktivitaTermín plnenia
1.Zbieranie podnetov – obyvatelia uvedú kategóriu (oblasť) podpory,
s finančným limitom 3000 EUR na jeden projekt
do 15.02.2019
2.Uzávierka návrhov15.02.2019
3.Vyhodnotenie podnetov (realizuje mestská časť, vyradia sa návrhy nad finančné možnosti mestskej časti, mimo kompetencie mestskej časti, časovo nezrealizovateľné návrhy a pod.)16.02.2019 – 28.02.2019
4.Technická príprava na hlasovanie01.03.2019 – 07.03.2019
5.Hlasovanie – elektronicky alebo písomne08.03.2019 – 15.04.2019
6.Vyhodnotenie hlasovania 16.04.2019 – 30.04.2019
6.Realizácia projektov01.05.2019 – 31.08.2019

Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente.
Pravidlá Občianskeho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 2019

2018

Hlasovanie o využití 20 000 EUR
z Občianskeho rozpočtu

Víťazné projekty Občianskeho rozpočtu 2018 vo Vrakuni

 

HARMONOGRAM OBČIANSKY ROZPOČET 2018

Por.č.AktivitaTermín plnenia
1.Zbieranie podnetov a uzávierka návrhov                do 15.03.2018
2.Vyhodnotenie podnetov15.03.2018 – 31.03.2018
3.Technická príprava na hlasovanie01.04.2018 – 15.04.2018
4.Hlasovanie15.04.2018 – 31.05.2018
5.Vyhodnotenie hlasovania01.06.2018 – 15.06.2018
6.Realizácia projektov01.07.2018 – 30.09.2018

 

Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente.
Pravidla_obcianskeho_rozpoctu-Vrakuna_2018-01-09

Vyhodnotenie Občianskeho rozpočtu za rok 2018

2017

Hlasovanie o využití 8 000 EUR
z Občianskeho rozpočtu

X