Občiansky rozpočet

 OBČIANSKY   ROZPOČET

Občiansky rozpočet umožňuje obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa navrhovať a spolurozhodovať o využití časti prostriedkov z rozpočtu mesta. Cieľom Občianskeho rozpočtu je vytvoriť pre obyvateľov mestskej časti priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, modernizovať správu vecí verejných, zvýšiť efektívnosť, legitímnosť, kredibilitu a transparentnosť verejného rozhodovania a obmedziť neželané javy ako klientelizmus a korupciu.

 

Hlasovanie za projekty bolo ukočené!

2020

Aj v roku 2020 ponúka Mestská časť Bratislava–Vrakuňa  občanom možnosť spolurozhodovania o rozpočte mestskej časti formou občianskeho rozpočtu. Cieľom občianskeho rozpočtu je napĺňanie potrieb obyvateľov, modernizácia správy vecí verejných, transparentnosť verejného rozhodovania a predchádzanie klientelizmu a korupcii. Zapojeným občanom a subjektom umožňuje občiansky rozpočet kontrolovať verejné výdavky.

Zhromažďovanie podnetov od obyvateľov prebieha zaslaním na mailovú adresu občianskyrozpocet@vrakuna.sk alebo priamo v podateľni úradu. Návrhy občanov, ktoré spĺňajú podmienky, budú zaradené do verejného hlasovania na webovej stránke www.vrakuna.sk. Viď harmonogram Občianskeho rozpočtu.

Podávať návrh môžu občania v nasledovných oblastiach:

  • Sociálne veci – 5000 EUR
  • Kultúra – 5000 EUR
  • Šport – 5000 EUR
  • Životné prostredie – 5000 EUR

Z rozpočtu mestskej časti na rok 2020 je vyčlenená suma 20 000 EUR.

Zber návrhov od obyvateľov prebieha mailom na adresu obcianskyrozpocet@vrakuna.sk alebo v podateľni miestneho úradu bez predpísaného formulára.

Občan vo svojom návrhu (projekte) uvedie:

  • Názov projektu (nápadu, návrhu)
  • Kategória (oblasť) podpory (v rámci ktorej sa návrh predkladá)
  • Stručný popis riešenia a očakávaný výsledok
  • Kontaktné údaje (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo)

 

Časový priebeh realizácie Občianského rozpočtu:

Do 14.2.         Zbieranie  podnetov  – obyvatelia uvedú kategóriu (oblasť) podpory, s finančným limitom max. 3000 EUR na jeden projekt

14.2.               Uzávierka návrhov

14.2. – 28.2.   Vyhodnotenie podnetov (realizuje MÚ Vrakuňa, vyradia sa návrhy nad finančné možnosti MČ Vrakuňa, mimo kompetencie MČ Vrakuňa, časovo nezrealizovateľné návrhy a pod.)

2.3.- 13.3.      Technická príprava na hlasovanie

16.3. – 17.4   Hlasovanie – elektronicky alebo písomne

17.4. – 30.4.  Vyhodnotenie hlasovania a zverejnenie víťazných projektov

1.5. – 30.8.    Realizácia projektov

2019

Výsledky hlasovania

 

HARMONOGRAM OBČIANSKY ROZPOČET 2019

Por.č.AktivitaTermín plnenia
1.Zbieranie podnetov – obyvatelia uvedú kategóriu (oblasť) podpory,
s finančným limitom 3000 EUR na jeden projekt
do 15.02.2019
2.Uzávierka návrhov15.02.2019
3.Vyhodnotenie podnetov (realizuje mestská časť, vyradia sa návrhy nad finančné možnosti mestskej časti, mimo kompetencie mestskej časti, časovo nezrealizovateľné návrhy a pod.)16.02.2019 – 28.02.2019
4.Technická príprava na hlasovanie01.03.2019 – 07.03.2019
5.Hlasovanie – elektronicky alebo písomne08.03.2019 – 15.04.2019
6.Vyhodnotenie hlasovania 16.04.2019 – 30.04.2019
6.Realizácia projektov01.05.2019 – 31.08.2019

Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente.
Pravidlá Občianskeho rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 2019

2018

Hlasovanie o využití 20 000 EUR
z Občianskeho rozpočtu

Víťazné projekty Občianskeho rozpočtu 2018 vo Vrakuni

 

HARMONOGRAM OBČIANSKY ROZPOČET 2018

Por.č.AktivitaTermín plnenia
1.Zbieranie podnetov a uzávierka návrhov                do 15.03.2018
2.Vyhodnotenie podnetov15.03.2018 – 31.03.2018
3.Technická príprava na hlasovanie01.04.2018 – 15.04.2018
4.Hlasovanie15.04.2018 – 31.05.2018
5.Vyhodnotenie hlasovania01.06.2018 – 15.06.2018
6.Realizácia projektov01.07.2018 – 30.09.2018

 

Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente.
Pravidla_obcianskeho_rozpoctu-Vrakuna_2018-01-09

Vyhodnotenie Občianskeho rozpočtu za rok 2018

2017

Hlasovanie o využití 8 000 EUR
z Občianskeho rozpočtu

X