Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška Okresný úrad Bratislava - rozhodnutie o pozemkových úpravách

SÚBOR
Dátum: 18.04.2024
Autor: Admin
Verejná vyhláška Okresný úrad Bratislava - rozhodnutie o pozemkových úpravách

Verejná vyhláška Okresný úrad Bratislava - rozhodnutie o pozemkových úpravách

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

 

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava (ďalej len ,,OU BA PLO") ako správny organ príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona c. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení (ďalej len ,,zákon c. 330/1991 Zb."), v súlade s ustanovením § 46 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Správny poriadok") rozhodol

takto:

  1. OU BA PLO podľa ustanovenia 8 ods. 1 zákona c. 330/1991 Zb. pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Vrakuňa, názov projektu jednoduché pozemkové úpravy Vrakuňa (ďalej Jen ,,JPU Vrakuňa") začaté na základe písomnej žiadosti spoločnosti SJ družstvo Vrakuňa, so sídlom Blagoevova 28, 851 01 Bratislava z 18.11 2019, z dôvodu, že v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. b) zákona c. 330/1991 Zb. došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Verejná vyhláška Okresný úrad Bratislava - rozhodnutie o pozemkových úpravách Veľkosť: 7.97 MB Formát: pdf Dátum: 18.4.2024