Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Meteorologické výstrahy pre okres Bratislava 15.4.2024 od 17:00 do 20:00

Dátum: 15.04.2024
Autor: Admin
Meteorologické výstrahy pre okres Bratislava 15.4.2024 od 17:00 do 20:00

shmu

burka

Jav: Búrky
Stupeň: 1. stupeň

Trvanie javu: 15.4.2024 od 17:00 do 20:00
Výstraha:
V okrese Bratislava je malá pravdepodobnosť výskytu búrok
spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 mm / 30 min,
s nárazmi vetra 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h) a s krúpami.

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže
spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity
a ohrozené zdravie.

Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch
a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok,
zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a pod.).

Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch
(lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách
budov a pod.). Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko
pre ľudské zdravie.

Krúpy môžu poškodiť vegetáciu.
Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.

Zrážky: 20 mm
Vietor: 18 - 23 m/s

 

Informácie ÚVZ SR:

Ohrozené skupiny obyvateľstva podľa ÚVZ SR

Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria chronicky chorí ľudia, najmä s rôznymi kardiovaskulárnymi ochoreniami a meteosenzitívne osoby.

 

Zdravotné riziká podľa ÚVZ SR

U ľudí trpiacich kardiovaskulárnymi ochoreniami môže nastať zmena srdcového rytmu, búšenie srdca, dýchavičnosť, v ťažších prípadoch kolaps.

U meteosenzitívnych osôb sa môže vyskytnúť zmena nálady a psychickej pohody, taktiež bolesť hlavy, únava, ospalosť, znížený prah bolesti, bolesť jaziev, svalov a kĺbov, tráviace problémy, nechutenstvo, problémy s krvným tlakom, ale aj poruchy spánku, hrozí aj zvýšené  riziko symptómov depresie. Niektorí ľudia môžu trpieť podráždenosťou, zníženou koncentráciou a ich reakcie sú výrazne pomalšie. 

Sprievodným javom búrky sú blesky a hromy, ktoré vedú k zvýšenému riziku vzniku náhlej bolesti hlavy alebo migrény. Zmena tlaku môže viesť aj k tzv. zaľahnutiu v ušiach, čoho dôsledkom je obmedzená funkcia sluchu, či dokonca dočasná strata sluchu.

Po zásahu bleskom hrozí kvantum zdravotných rizík, ktorých závažnosť závisí od typu zásahu a ďalších faktorov. Najzávažnejšie následky spôsobuje tzv. priamy zásah bleskom, ktorého poranenia bývajú často smrteľné, nakoľko elektrický prúd blesku môže spôsobiť poruchu srdcovo- cievneho systému, ktorá môže viesť k zástave činnosti srdca. Ďalším rizikom je ochromenie dýchacieho centra, kedy nastáva porucha dýchania s následnou poruchou srdcovej činnosti. Pokiaľ nastane tzv. kontaktný zásah, blesk sa odvedie skĺznutím po povrchu tela, čím dochádza ku vzniku popálenín. Medzi menej závažné poranenia po zásahu bleskom patria neurologické ťažkosti, ktoré sa môžu prejaviť poruchou vedomia, dezorientáciou, dočasnou poruchou sluchu alebo videnia, prudká bolesť hlavy, svalové kŕče či paralýza.

Pri prívalových zrážkach hrozí nebezpečenstvo prívalovej povodne, ktorá predstavuje ďalšie rizikové vplyvy na zdravie človeka.

Výdatné zrážky môžu pre zníženú viditeľnosť a šmykľavosť vozovky spôsobiť komplikácie v doprave.

Pri vetre je vysoké riziko rôznych úrazov a poranení.

Pri krupobití hrozí zvýšené riziko poranenia hlavy. Rozsah poranenia závisí od veľkosti priemeru krúp, ktoré môžu spôsobiť od tých menších priemerov len povrchové poranenie až po väčšie priemery, ktoré môžu spôsobiť vážne úrazy ako otras mozgu, stratu vedomia až s ojedinelými možnými fatálnymi následkami.

 

Zdravotné odporúčania podľa ÚVZ SR

 • Počas búrky je dôležité si čo najskôr nájsť bezpečný úkryt. Ak sa nemôžete ukryť v budove chránenej bleskozvodom, skryte sa v aute a držte sa ďalej od okien.
 • Preventívne sa odporúča vypnúť elektronické zariadenia ako mobil, rádio alebo televízor.
 • Zamedzte kontaktu s vodivými predmetmi. Kovové predmety, turistické palice či dáždnik dajte čo najďalej od seba. 
 • Počas turistiky sa snažte nájsť a prečkať búrku napr. v chate, útulni alebo pod prístreškom, ktorý nevyčnieva nad okolitý terén.
 • Ak sa rozhodnete ukryť v previse alebo jaskyni, držte sa čo najďalej od vchodu a stien, posaďte sa na izolujúci materiál a spojte končatiny.
 • Nezdržiavajte sa na otvorenom priestranstve, pri otvorených lokalitách vodných plôch a ich blízkom okolí,  opustite vrchol a hrebene hôr, postupujte do nižších polôh a dolín, vzdiaľte sa od vysokých stromov, stožiarov, kovových reťazí, plotov či zábradlí. 
 • Pokiaľ sa nachádzate na otvorenom priestranstve, snažte sa vyhľadať znížené miesto alebo priehlbinu, podľa možností so suchou pôdou a zaujmite zníženú polohu, nohy držte čo najbližšie pri sebe.
 • Pri ústupe pred búrkou sa snažte robiť menšie kroky a ruky držte pri tele, aby ste minimalizovali riziko krokového napätia.
 • Ak sa pohybujete ako väčšia skupina ľudí, snažte sa rozptýliť na vzdialenosť aspoň troch metrov.
 • Počas silného krupobitia vyhľadajte akýkoľvek úkryt, ktorý Vás ochráni pred potencionálnym rizikom zásahu krúpami. Chráňte si predovšetkým povrch hlavy, napr. taškou, batohom, rozprestretou bundou alebo aspoň rukami, pokým sa dostanete do bezpečia.   
 • VietorPrívalová povodeňDážď 
 • Pre minimalizáciu psychosomatických rizík dbajte na zásady zdravej životosprávy s dostatkom vitamínov, minerálov a ďalších nutrientov, dodržujte pitný režim, vyhýbajte sa nadbytočnému stresu, doprajte si kvalitný spánok a oddych.