Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška : Územné rozhodnutie č. ÚR/426/3341/2020/2/Šin/JF-10 (930/11626/2022) zo dňa 11.11.2022 „ Rozšírenie distribučných rozvodov NN na Hradskej ul. – Bratislava Vrakuňa “,

SÚBOR
Dátum: 22.11.2022
Autor: Webmaster
Verejná vyhláška : Územné rozhodnutie č. ÚR/426/3341/2020/2/Šin/JF-10 (930/11626/2022) zo dňa 11.11.2022 „ Rozšírenie distribučných rozvodov NN na Hradskej  ul. – Bratislava Vrakuňa “,

Územné rozhodnutie č. ÚR/426/3341/2020/2/Šin/JF-10 (930/11626/2022) zo dňa 11.11.2022 „ Rozšírenie distribučných rozvodov NN na Hradskej ul. – Bratislava Vrakuňa “,

v členení na stavebné objekty a prevádzkový súbor : SO 01 Distribučné rozvody NN, SO 02 Rekonštrukcia vedenia VN a PS 01 Transformovňa 22/0,42 kV, v Bratislave na Hradskej ulici a na Majerskej ulici, na pozemkoch v kat. území Vrakuňa : pozemky registra C KN parcelné č. 2217, 2558/64, 2602/1, 2602/2,  3131/18 a 3131/19;  pozemok registra E KN parcelné č. 888 (odčlenený z pozemku registra C KN parcelné č. 2526/15, list vlastníctva nezaložený - Hradská ulica ) a pozemok registra E KN parcelné č. 900/1 (odčlenený z pozemku registra C KN parcelné č. 2585, list vlastníctva nezaložený - Majerská ulica ), podľa výkresu situácie č.01 a projektovej dokumentácie, vypracovanými oprávnenou osobou, Ing. Vladimírom Vyšným, reg. č. 4004*A2, v 10/2019, v znení revízie z 02/2020, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518,
druh stavby: miestny káblový rozvod elektriny,
účel stavby:  inžinierska stavba podľa § 43a ods.3 písm.i) stavebného zákona

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozhodnutie Veľkosť: 6.48 MB Formát: pdf Dátum: 22.11.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.