Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Novinky v téme pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine!

Dátum: 22.11.2022
Autor: Webmaster
Novinky v téme pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine!

Aktivity v Asistenčnom centre pomoci (ACP) na Bottovej a komunikácia cez Telegram  

 • Od 2.11.2022 sa upravili otváracie hodiny ACP na Bottovej ulici, ktoré je otvorené v pondelok až piatok, od 8:00 do 18:00. 
 • Priestor na Bottovej bude k dispozícii pre ACP minimálne do konca marca 2023. 
 • Počas posledných dvoch mesiacov navštívilo ACP v priemere viac ako 500 ľudí denne, pričom je v priemere denne udelených 85 dočasných útočísk. ACP je pripravené aj na možný nárast prichádzajúcich ľudí počas zimy v prípade eskalácie konfliktu na Ukrajine. 
 • Okrem zabehnutých asistenčných služieb sa v ACP Bottova, niektoré aj v núdzovom ubytovaní na Pasienkoch, poskytujú tieto integračné a komunitné aktivity: 
  • Jazyková kaviareň, 5x do týždňa (utorok a piatok na Bottovej o 10:50, pondelok, streda a štvrtok na Pasienkoch o 17:20), organizované Slovenským skautingom; 
  • Jazykové kurzy, každý pracovný deň podľa rozvrhu, organizované o.z. Mareena a IOM; 
  • Priestor pre mladých ľudí, každý pracovný deň medzi 13:00 a 18:00, vedený DOFE; vždy v stredu aj s konkrétnym programom od 15:00 do 17:00 (v novembri napríklad sadenie rastlín, večer stolných hier, maľovanie akvarelmi);
  • Stretnutia seniorov a senioriek (konverzácia a iné aktivity), streda a piatok od 10:00 do 12:00, organizované TENENET o. z.; 
  • Pracovné poradenstvo, každý pracovný deň, organizované TENENET o. z.; vo vybrané dni v týždni aj v spolupráci s Oddelením ľudských zdrojov magistrátu;
  • Detský kútik, každý pracovný deň, zabezpečené TENENET o. z.; 
  • Koncom novembra rozbiehame na Bottovej prvým predstavením spoluprácu s detským Divadlom dunajská vlnka, ktoré je určené pre divákov vo veku od 3 do 9 rokov;
  • Lekcie pre deti a detský psychológ, streda a piatok od 10:00 do 13:00, zabezpečené Ligou za duševné zdravie.  
 • Stále je funkčná aj výdajňa materiálnej pomoci, ktorú prevádzkuje Bratislavská arcidiecézna charita, každý pracovný deň okrem pondelka v časoch od 10:00 do 14:00.  
 • Aktualizujeme aj Mapu pomoci Ukrajine v Bratislave. 
 • Všetky novinky z ACP na Bottovej ulici v slovenskom a ukrajinskom jazyku sa dozviete aj cez aplikáciu Telegram – názov účtu Центр допомоги Боттова / Asistenčné centrum Bottova (t.me/BA4UA

 

Projekt HMBA predškolskej starostlivosti a inkluzívneho vzdelávania primárne zameraného na deti z Ukrajiny a s iným cudzineckým pôvodom 

 • Magistrát hl. mesta SR Bratislavy v spolupráci s CVČ otvoril v októbri a novembri 2022 päť medzinárodných detských skupín (Aktívne doobedia v Centrách voľného času), ktoré sú určené pre všetky deti od 3 do 7 rokov, ktoré nenavštevujú iné zariadenia. Fungujú každý pracovný deň v čase od 8:00 do 12:00. Aktivity s deťmi zabezpečujú ukrajinsky, slovensky a prípadne anglicky hovoriace animátorky a lektorky a zahŕňajú okrem bežného hrania sa aj výtvarné a tvorivé aktivity, športové aktivity, prechádzky, výučbu slovenského jazyka, keramiku, tanec, či arteterapiu. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch plánujeme navýšiť kapacity a otvoriť ďalšie skupiny. Bližšie informácie aj s kontaktmi nájdete v priloženom letáku.  
 • V spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a ich projektom Ulice pre deti rozbiehame pilotnú spoluprácu s 10 základnými školami na území mesta. V spolupráci s partnerskými organizáciami CVA a Inklucentrum nám ide o mapovanie a hĺbkovú analýzu situácie na školách v Bratislave a vyhodnotenie potrieb škôl a školských komunít primárne vo vzťahu k začleňovaniu detí z Ukrajiny, ako aj iných detí s cudzineckým pôvodom. Podľa identifikovaných potrieb budeme poskytovať metodické materiály, školenia, psychosociálnu podporu pre žiakov a žiačky (aj v ukrajinčine prostredníctvom terénneho tímu psychologičiek a psychológov), mentoring a supervíziu, finančnú a materiálnu podporu či iné na mieru ušité podporné aktivity. 
 • Kontinuálne poskytujeme bezplatné intenzívne kurzy slovenského jazyka pre deti a mládež s cudzineckým pôvodom vo veku 10-20 rokov pre zjednodušenie prechodu na stredné školy, ako aj zlepšenie možností pracovného uplatnenia. Link na registráciu: https://forms.office.com/r/4CQJd9590i.  

 

Finančný príspevok na nevyhnutné zimné potreby 

 • UNHCR a UNICEF poskytovalo, resp. poskytuje (do 18.11. pre novopríchodzích, do 23.11. pre existujúcich s potrebou upraviť dáta v registrácii u UNHCR) v spolupráci so slovenskou vládou jednorazový finančný príspevok vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu, na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období.  
 • Každá registrovaná osoba s udeleným dočasným útočiskom (odídenkyňa/odídenec), ktorá má aktuálne informácie v databáze UNHCR, dostane jednorazový finančný príspevok na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období automaticky, bez potreby registrácie vo veľkokapacitných registračných centrách
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na linku pomoci UNHCR - UNICEF - pondelok až piatok (pracovné dni), 8:00 - 20:00:  
  • Bezplatná linka: 0800 22 12 30 (volania zo slovenského tel. čísla) 
  • Bezplatná pevná linka: +421 2 22 11 56 50 (volania z neslovenského tel. čísla) 
 • Medzinárodná federácia červeného kríža (IFRC) v spolupráci so Slovenským červeným krížom taktiež poskytuje zimný finančný príspevok v rovnakej výške, ktorý bude zaslaný v priebehu novembra už registrovaným žiadateľom prostredníctvom služby MoneyGram alebo VISA karty. Nové registrácie nebudú možné.
 • Viac informácií nájdete v priložených letákoch UNHCR a IFRC v anglickom, slovenskom a ukrajinskom jazyku. 

 

Ďalšie informácie o iných druhoch pomoci poskytovaných štátom - dotácie, detské skupiny, krízové situácie 

 • Informácie o dotáciách na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby nájdete pomocou tohto LINKU, a pre právnické osoby na tomto LINKU.  
 • Informácie o príspevku na detské skupiny nájdete pomocou tohto LINKU a v priloženom letáku. 
 • Predchádzanie krízovým situáciám vo vzťahu k občanom Ukrajiny na území SR ­– LINK a v priloženom letáku. 

 

Kontingenčný plán pre prípad nárastu počtov osôb prichádzajúcich z vojnou postihnutých krajín 

 • V októbri vláda schválila komplexný Kontingenčný plán SR pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie Slovenskej republiky spôsobeným eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny pre obdobie október 2022 – marec 2023.  
 • Dokument sa zameriava na pripravenosť SR a úlohy pre zefektívnenie postupov, pričom navrhuje presný mechanizmus aktivácie plánu, vrátane riadenia krízovej situácie pri vysokorizikovom scenári na nadchádzajúce zimné obdobie. 
 • Bližšie informácie sa dozviete v tlačovej správe MV SR a celý dokument nájdete na tomto LINKU

 

Transformácia Riadiaceho výboru pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov 

 • V novembri vláda schválila transformáciu a nový štatút Riadiaceho výboru pre migráciu, integráciu a inklúziu cudzincov. Zmenou sa rozšíri jeho pôsobnosť, zefektívni spôsob jeho činnosti, najmä sa zjednoduší nominovanie zástupcov jednotlivých inštitúcií a plastické vytváranie odborných pracovných skupín v závislosti od situácie. V neposlednom rade sa upravil aj zoznam stálych a ad hoc členov. 
 • Celý dokument je k dispozícii na tomto LINKU

 

Iné témy a pozvánky  

 • V slovenskom vzdelávacom systéme bolo k 30. septembru spolu 8 739 žiakov a žiačok z Ukrajiny. Z toho je 1 341 v predprimárnom vzdelávaní, v základných školách je 5 886 žiakov a žiačok z Ukrajiny a na stredoškolskom štúdiu na Slovensku pokračuje 1 512 žiakov a žiačok. Vo všetkých kategóriách je najviac žiakov a žiačok evidovaných v Bratislavskom kraji – spolu 2 723. Viac informácií je dostupných na stránke MŠVVŠ SR.  
 • Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava prešlo organizačnou zmenou a v septembri sa stalo mestským divadlom Hlavného mesta SR Bratislavy. Do konca roka divákom ponúkne tri predstavenia ukrajinských umelcov z Charkivského národného akademického divadla opery a baletu M. V. Lysenka. Diváci ich uvidia v baletnej inscenácii na hudbu Richarda Wagnera TAJOMSTVÁ PANDORY, v hudobnej šou MY WAY, zloženej zo skladieb svetových muzikálov a počas koncertu valčíkov a operetných árií s názvom STRAUSSOV VIANOČNÝ KONCERT. Na scéne Divadla Pavla Országha Hviezdoslava vystúpia už 22. novembra o 19.00 s baletnou inscenáciou TAJOMSTVÁ PANDORY. Vstupenky je možné zakúpiť priamo v divadle pred začiatkom predstavení alebo na stránke GoOut (Minimálne dobrovoľné vstupné: 10 €) - https://goout.net/sk/tajomstva-pandory/szysaqu/. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava venuje celú sumu z dobrovoľného vstupného Charkivskému národnému akademickému divadlu opery a baletu M.V. Lysenka. 
 • Galéria mesta Bratislavy aj Múzeum mesta Bratislavy ponúkajú pre osoby s dočasným útočiskom voľný vstup na všetky výstavy a do všetkých expozícií. Okrem toho GMB každý druhý utorok pripravuje zážitkovo - oddychový program inšpirovaný vždy inou prebiehajúcou výstavou v doobedňajšom (8:30-12:00) a poobedňajšom (15:00-17:00) čase. Programy sú dvojjazyčné, realizované v spolupráci s ukrajinskou študentkou reštaurátorstva. Ponúkajú možnosť stráviť aktívny čas s dieťaťom pri tvorení a prechádzke výstavou s pripravenými aktivitami. Najbližší program sa uskutoční 22.11.2022. 
 • BKIS organizuje Vianočný swap oblečenia (26.11.) a hračiek (03.12.), na ktoré platí výnimka zo vstupného pre ľudí z Ukrajiny.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.