Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Súťaž o Kráľa detských čitateľov

Dátum: 21.06.2013
Autor: Mestská časť Vrakuňa

V našej Miestnej knižnici Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa sme 20. júna 2013 dekorovali kráľov a kráľovné. Boli to víťazi našej pravidelnej súťaže o Kráľa detských čitateľov, ktorej sa zúčastňujú štvrtáci našich  vrakunských základných škôl.

Kráľovský post si však súťažiaci museli zaslúžiť získavaním súťažných bodov. Najprv to bol test o našej knižnici, v ktorom sme preverili ich znalosti o nás – výhodu mali tí žiaci, ktorí sú už čitateľmi knižnice. V ďalšej súťažnej disciplíne sme deti preskúšavali logickými hádankami, či  preverovali ich vedomosti zo slovenského jazyka. Ale najzaujímavejšou súťažou bola časť pripravená lektorkou z Centra detskej tvorivosti Mgr. Tatianou Čechovou – nielenže deťom priblížila hlaholiku (a zároveň sme si pripomenuli pri tejto príležitosti význam našich vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda, ktorých príchod budeme ešte v našej knižnici spomínať v novembri tohto roku či už literárnou súťažou, alebo besedou spojenou so súťažou), hru s písmenkami – „preložením“ textu z hlaholiky do našej spisovnej slovenčiny, v loptičkovom bazéne hľadanie „súradnícových“ loptičiek, či lúštenie ukrytých indícií v knihách. Záver súťaže patril pátraniu po číselnom kóde, ktorý zaručoval súťažiacim body k víťazstvu. Po sčítaní bodov vo  všetkých súťažných disciplínach sme nakoniec určili víťazov. Prvé miesto získali žiaci základnej školy na Železničnej ulici v zložení: Viktória Terebová, Viktória Roháčová, Matej Rajčok a Peter Mancal, druhé miesto obsadili žiaci zo základnej školy Žitavská (Miriama Melicherová, Natália Matejovová, Adela Orthová, Natália Rozborová), tretími boli žiaci základnej školy Rajčianska (Tereza Rischerová, Vanessa Ondrejková, Sarah Morvayová, Stela Procházková). Všetky deti však boli také šikovné, že rozdiel medzi družstvami bol vždy len jeden bod. Pre všetky súťažiace deti sme mali okrem diplomov prichystanú sladkú odmenu,  pre každú triedu vecný dar v podobe knihy, ktorá sa určite bude dať v triede využiť na voľnočasové aktivity a víťaznému družstvu sme odovzdali nielen veľmi hodnotnú náučnú knihu o prírode, ale aj každé súťažiace dieťa dostalo svoju vlastnú knihu.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým pani učiteľkám i vychovávateľkám základných škôl vo Vrakuni za účasť vo všetkých našich súťažiach, ktoré prebiehali v našej knižnici počas celého školského roka. Dúfam, že naša spolupráca bude aj naďalej takto úspešne pokračovať. Veď knižnica je kultúrnym stánkom, ktorý napriek tomu, že nie je ziskovým v tom materiálnom zmysle, dáva neuveriteľné hodnoty do duší našich detí – a to by sme si mali všetci uvedomiť.

Za knižnicu: A. Stanová

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.