Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

ZBER DOMOVÉHO ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

Dátum: 05.03.2014
Autor: Mestská časť Vrakuňa

pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

v dňoch a na miestach podľa harmonogramu zberu (príloha)
a nasledovných podmienok

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

>>> Staré náterové hmoty
>>> Odpadové rozpúšťadlá
>>> Pesticídy
>>> Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

>>> Batérie a akumulátory
>>> Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
>>> Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
>>> Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre  bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín aj na stredisku spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Stará Vajnorská 6, Bratislava, v pracovných dňoch od 7.30 do 16.30 h, tel. č. 0902 947 870, príp. 0902 999 585, dispečing 0902 947 923.

Bratislava, 2014
HARMONOGRAM ZBERU
domového odpadu s obsahom škodlivín
Jarný zber 2014

Termín zberu 05.04.2014:

05.04.2014
8.00 – 10.00 h
MČ Záhorská Bystrica, Gbelská, pri požiarnej zbrojnici
MČ Devínska Nová Ves, Istrijská ulica, pred bývalou požiarnou zbrojnicou
MČ Karlova Ves, Majerníkova ulica – parkovisko pred MŠ

05.04.2014
10.30 – 12.30 h
MČ Lamač, Segnáre – obratisko MHD
MČ Devín, Hradná ulica, pri dvore požiarnej stanice
MČ Dúbravka, Žatevná ulica, pri požiarnej zbrojnici
(cca 30 m od budovy miestneho úradu)

Termín zberu 12.04.2014:

12.04.2014
8.00 – 10.00 h
MČ Rača, na rozhraní ulíc Jurkovičova (cca 20 m Alstrovej)
MČ Vrakuňa, Žitavská 5, Objekt Žitava
MČ Nové Mesto, Areál EKOPODNIKU na Račianskej ulici

12.04.2014
10.30 – 12.30 h
MČ Vajnory, Roľnícka 261, vchod z ulice Pri pastierni
MČ Podunajské Biskupice, Zberný dvor, Dvojkrížna
MČ Staré Mesto, roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera

Termín zberu 26.04.2014:

26.04.2014
8.00 – 10.00 h
MČ Čunovo, Na hrádzi, zberné miesto
MČ Jarovce, Kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC
MČ Ružinov, Ružová dolina, pri Základnej škole

26.04.2014
10.30 – 12.30 h
MČ Rusovce, Vývojová ulica, RUSEKO – zberný dvor
MČ Petržalka, Ovsištské nám. 1, vedľa Jednoty

HARMONOGRAM ZBERU
domového odpadu s obsahom škodlivín
Jesenný zber 2014

Termín zberu 04.10.2014:

04.10.2014
8.00 – 10.00 h
MČ Záhorská Bystrica, Gbelská, pri požiarnej zbrojnici
MČ Devínska Nová Ves, Istrijská ulica, pred bývalou požiarnou zbrojnicou
MČ Karlova Ves, Majerníkova ulica – parkovisko pred MŠ

04.10.2014
10.30 – 12.30 h
MČ Lamač, Segnáre – obratisko MHD
MČ Devín, Hradná ulica, pri dvore požiarnej stanice
MČ Dúbravka, Žatevná ulica, pri požiarnej zbrojnici
(cca 30 m od budovy miestneho úradu)

Termín zberu 11.10.2014:

11.10.2014
8.00 – 10.00 h
MČ Rača, na rozhraní ulíc Jurkovičova (cca 20 m Alstrovej)
MČ Vrakuňa, Žitavská 5, Objekt Žitava
MČ Nové Mesto, Areál EKOPODNIKU na Račianskej ulici

11.10.2014
10.30 – 12.30 h
MČ Vajnory, Roľnícka 261, vchod z ulice Pri pastierni
MČ Podunajské Biskupice, Zberný dvor, Dvojkrížna
MČ Staré Mesto, roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera

Termín zberu 18.10.2014:

18.10.2014
8.00 – 10.00 h
MČ Čunovo, Na hrádzi, zberné miesto
MČ Jarovce, Kontajnerové stanovište ŠTUDIENAC
MČ Ružinov, Ružová dolina, pri Základnej škole

18.10.2014
10.30 – 12.30 h
MČ Rusovce, Vývojová ulica, RUSEKO – zberný dvor
MČ Petržalka, Ovsištské nám. 1, vedľa Jednoty

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.