Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

SÚBOR
Dátum: 02.11.2015
Autor: Mestská časť Vrakuňa

VEC : Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon”) v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) a § 82 ods. 3 zákona

oznamuje

začatie konania o vydanie súhlasu na výrub stromov podľa § 47 ods. 3 zákona na základe žiadosti Jarmily Paššovej, Hradská 22/A, 821 07 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreku na pozemku parcelné č.2300/3 v katastrálnom území (ďalej „k. ú.”) Vrakuňa na Hradskej ul. vo vlastníctve žiadateľa, z dôvodu údržby pozemku.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona a v znení neskorších zmien občianske združenia s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny a ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 82 ods. 3 zákona, aby svoj záujem byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní doručili tunajšiemu orgánu ochrany prírody v lehote do 10.11.2015 písomne na adresu: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: eva.hulalova@vrakuna.sk.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v zmysle § 21 ods. 1 a 2 správneho poriadku zároveň

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou

na štvrtok dňa 12.11. 2015 o 8,30 00 hod.,

a prizýva všetkých účastníkov konania na stretnutie na Hradskej ul. Bratislava a žiada, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky. Nazrieť do spisu podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku je možné na ústnom pojednávaní. Ak sa dá účastník konania zastúpiť v zmysle § 82 ods. 5 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osjvedčeqý podľa osobitných predpisov.

 

VEC : Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústného pojednávania

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon”) v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) a § 82 ods. 3 zákona

oznamuje

začatie konania o vydanie súhlasu na výrub stromov podľa § 47 ods. 3 zákona na základe žiadosti Igora Podsklana, Domašská 17, 821 07 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreku na pozemku parcelné č.345/1 v katastrálnom území (ďalej „k. ú.”) Vrakuňa na Hradskej ul. vo vlastníctve žiadateľa, z dôvodu ohrozenia telekomunikačného vedenia a narúšania stability stavby.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona a v znení neskorších zmien občianske združenia s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny a ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 82 ods. 3 zákona, aby svoj záujem byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní doručili tunajšiemu orgánu ochrany prírody v lehote do 18.11.2015 písomne na adresu: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: eva.hulalova@vrakuna.sk.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v zmysle § 21 ods. 1 a 2 správneho poriadku zároveň

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou

na štvrtok dňa 19.11. 2015 o 8,30 00 hod.,

a prizýva všetkých účastníkov konania na stretnutie na Domašskej ul. Bratislava a žiada, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky. Nazrieť do spisu podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku je možné na ústnom pojednávaní. Ak sa dá účastník konania zastúpiť v zmysle § 82 ods. 5 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
eva.hulalova@vrakuna.sk Veľkosť: 350.6 kB Formát: sk Dátum: 2.11.2015
eva.hulalova@vrakuna.sk Veľkosť: 350.6 kB Formát: sk Dátum: 2.11.2015

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.