Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

SÚBOR
Dátum: 25.02.2016
Autor: Mestská časť Vrakuňa

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona

oznamuje

začatie konania o vydanie súhlasu na výrub stromu podľa § 47 ods. 3 zákona na základe žiadosti Spokojného bývania, s.r.o., Toplianska 5, 821 07 Bratislava v zastúpení vlastníkov bytov a NP Vážska 13 o vydanie súhlasu na výrub 1 tuje na pozemku parcelné č.3562/1 v katastrálnom území (ďalej „k. ú.“) Vrakuňa na Vážskej ul. 21 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v správe mestskej časti, z dôvodu nekontrolovaného rastu, zásahu koreňov do základov domu a zatieňovania označenia čísla domu.
V zmysle § 82 ods. 7 zákona a v znení neskorších zmien občianske združenia s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny a ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 82 ods. 3 zákona, aby svoj záujem byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní doručili tunajšiemu orgánu ochrany prírody v lehote do 04. 03. 2016 písomne na adresu: Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: eva.spevakova@vrakuna.sk.
Mestská časť Bratislava – Vrakuňa v zmysle § 21 ods. 1 a 2 správneho poriadku zároveň

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou
na štvrtok dňa 10.03. 2016 o 8,30 hod.,

a prizýva všetkých účastníkov konania na stretnutie pred vchodom bytového domu na Vážskej ul. 13, 821 07 Bratislava a žiada, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky. Nazrieť do spisu podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku je možné na ústnom pojednávaní. Ak sa dá účastník konania zastúpiť v zmysle § 82 ods. 5 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
eva.spevakova@vrakuna.sk Veľkosť: 350.6 kB Formát: sk Dátum: 25.2.2016

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.