Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Adopcia zelene

SÚBOR
Dátum: 30.08.2021
Autor: Mestská časť Vrakuňa

Adopcia zelene

 

Naša mestská časť prostredníctvom programu Adopcia zelene umožní za určitých a vopred dohodnutých podmienok vstup žiadateľom na plochy zelene   s cieľom ich skrášlenia a zabezpečenia údržby bez nároku na finančnú odmenu.

 

 

Program Adopcia zelene je projekt, ktorý vypracovalo hl. mesto SR Bratislava, a ktorý v súčasnosti využíva viacero mestských častí. Prijatie programu by malo výrazne pomôcť pri participácii obyvateľov v našej mestskej časti na pozemkoch, ktoré sú v našom vlastníctve alebo v našej správe. Napriek jednoduchej myšlienke má program presne stanovené pravidlá, ktoré je žiadateľ po uzatvorení zmluvy povinný dodržiavať. Zároveň je potrebná aktívna komunikácia s referentkami Referátu životného prostredia, verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva.

Žiadosť o adopciu zelene môžu podávať fyzické a právnické osoby, aktívni obyvatelia mesta a občianske iniciatívy, miestne organizácie, neziskové organizácie a občianske združenia, vzdelávacie inštitúcie, podnikateľské subjekty (bez nároku umiestnenia vlastnej reklamy, reklamných pútačov a pod.).

Podmienkou na zapojenie sa do programu je, že plochy zelene musia byť vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, musia byť verejne prístupné, minimálna starostlivosť zo strany žiadateľa je najmenej tri roky, a zabezpečenie starostlivosti je bez nároku na finančnú odmenu.

Adopciou zelene sa eliminujú viaceré nedostatky, ako napr. samovoľné vysádzanie do verejnej zelene, vysádzanie alergénnych a inváznych druhov, narúšanie ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí, vysádzanie drevín v tesnej blízkosti obytných domov a narúšanie hygienických noriem zatienením bytov.

Vyplnením formulára môžu žiadatelia – záujemcovia požiadať o konkrétnu parcelu a jednoduchým popisom priblížiť svoju predstavu o tom, ako by mala po ich úprave vyzerať. Žiadosť spolu s prílohami je potrebné zaslať poštou alebo priniesť osobne na podateľňu Miestneho úradu MČ BA-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava. Následne žiadosť posúdi odborná  referentka, a žiadateľovi sa na e-mail, ktorý uvedie v žiadosti zašle návrh zmluvy o spolupráci , ktorá bude uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom SR. Zmluva okrem iného obsahuje predmet zmluvy, rozsah plnenia, úhradu nákladov, osobitné ustanovenia, trvanie zmluvy, atď. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je aj príloha – Žiadosť o adopciu zelene, ktorý je vyplnený v zmysle usmernení príslušnej referentky.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Uznesením č. 356/XX/2021 zo dňa 29.06.2021 schválilo daný projekt a požiadalo starostu o prijatie projektu ako súčasť starostlivosti o verejnú zeleň.

 

V prípade otázok alebo nejasností nás pred podaním žiadosti kontaktujte.

 

Tešíme sa na spoluprácu.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť Veľkosť: 340.1 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2021
formulára  Veľkosť: 340.1 kB Formát: rtf Dátum: 30.8.2021
návrh zmluvy o spolupráci Veľkosť: 239.5 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2021
Uznesením č. 356/XX/2021 Veľkosť: 153.7 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.