Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Bratislavská spoločnosť OLO spustila proces modernizácie a ekologizácie Zariadenia na energetické využitie odpadu

Dátum: 12.01.2022
Autor: Mestská časť Vrakuňa
Bratislavská spoločnosť OLO spustila proces modernizácie a ekologizácie Zariadenia na energetické využitie odpadu

Bratislava, 12. január 2022 –  Hlavné mesto Bratislava bude mať už o niekoľko rokov modernejšie, energeticky účinnejšie a k životnému prostrediu maximálne šetrné Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO). Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) spustila povoľovaciu fázu tohto investičného zámeru, ktorý aktuálne prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Cieľom je zvýšiť spoľahlivosť a životnosť zariadenia a zároveň naplniť prísne environmentálne štandardy. Výsledkom energetického zhodnotenia nerecyklovateľných odpadov po modernizácii ZEVO bude vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla, ktoré OLO a.s. chce dodávať aj do bratislavských domácností.

Spoločnosť OLO a.s. v súčasnosti vo svojom areáli vo Vlčom hrdle využíva na spaľovanie zmesového komunálneho odpadu dva kotly (K1 a K2). Zámerom modernizácie je vytvoriť dve nezávislé spaľovacie linky – vybudovaním novej linky K3 a komplexnou rekonštrukciou kotla K2 do podoby druhej spaľovacej linky. Výstavba novej spaľovacej linky K3, s miernym navýšením spaľovacieho výkonu, nahradí kotol K1, ktorý je na hranici svojej životnosti a v budúcnosti bude tvoriť iba tzv. „chladnú rezervu“, teda záložný zdroj. V trvalej prevádzke budú dve spaľovacie linky K3 a K2. Takto OLO a.s. zabezpečí udržateľnosť prevádzky na minimálne ďalšie dve dekády s optimálnymi investičnými a prevádzkovými nákladmi. Docieli sa tým aj minimalizácia potrebných spoločných odstávok a zabezpečí sa kontinuita príjmu odpadu, ako aj dodávok energií.

Modernizácia ZEVO prinesie výrazné zvýšenie energetickej účinnosti až na 85 %. Výsledkom bude vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla s maximalizáciou využitia odpadového tepla. Ambíciou je napojenie „odpadového tepla“ zo ZEVO na dodávky tepla do sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) Bratislavy, ktorú prevádzkuje štátna spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. Elektrinu a teplo do domácností plánuje spoločnosť dodávať v rámci SCZT Bratislava – východ, pričom uvažuje o zabezpečení cca 30 % celkovej potreby tepla SCZT. V tomto rozsahu bude zabezpečenie dodávok tepla pre SCZT predstavovať plnú náhradu fosílnych palív (zemný plyn) a výraznú úsporu emisií CO2, ako aj iných emisií, oproti súčasnej podobe výroby tepla. Dodávky “odpadového tepla” do domácností zároveň pomôžu stabilizovať ceny tepla pre obyvateľov mesta. Spoločnosti OLO a.s. zároveň vzniknú nové, doposiaľ neexistujúce príjmy, ktoré bude môcť investovať do podpory triedenia, recyklácie či opätovného používania odpadu.

Prínosom modernizácie bude aj ekologizácia procesov. Obe spaľovacie linky (K3 a K2) budú disponovať oddelenými nezávislými systémami čistenia spalín, plne v súlade s prísnymi emisnými limitmi (SNCR + SCR). Zároveň sa otvorí cesta na posilnenie škvarového hospodárstva. OLO a.s. bude schopné lepšie separovať železné aj neželezné kovy a sklo. Tie sa po extrahovaní zo škvary môžu znovu použiť na nové produkty, napríklad hliníkové odliatky pre automobilový priemysel. Samotná škvara (nespáliteľné zvyšky) bude vďaka dokonalejšej separácii a odstránení nebezpečných látok použiteľná ako druhotná surovina pre stavebné účely. Hoci Bratislava patrí dlhodobo k mestám s najnižšou mierou skládkovania, po modernizácii ZEVO už nevznikne žiadna potreba ukladania komunálneho odpadu na skládku, čím bude zásadným spôsobom naplnený jeden zo strategických cieľov v oblasti odpadového hospodárstva zameraného na cirkulárnu ekonomiku.

Investícia do modernizácie zariadenia bude mať za výsledok aj pozdvihnutie pracovného prostredia, pretože cieľom je získať architektonicky zaujímavé riešenie v podobe moderného a čistého areálu. Prechod z projektovej do realizačnej fázy predpokladáme v závere roka 2023 a ukončenie samotnej modernizácie v lete 2026. Očakávané investičné náklady sú vo výške 110 miliónov eur. Vzhľadom na rozsah investície ju bude OLO a.s. financovať formou úveru. ZEVO OLO bude po modernizácii energeticky účinnejšie a ekologickejšie, a veľkým prínosom bude aj jeho ekonomické posilnenie. Prevádzka ZEVO bude generovať tržby nielen za príjem odpadu, ale nezanedbateľnou položkou budú aj tržby za predaj elektrickej energie a tepla. Svojou budúcou podobou bude nielen výrazným príspevkom k energetickej bezpečnosti hlavného mesta SR Bratislava s pozitívnym vplyvom na stabilizáciu cenovej úrovne tepla, ale aj regionálnym prispievateľom k napĺňaniu národných cieľov súvisiacich so znížením miery skládkovania.

Bratislavská spoločnosť OLO a.s. pracuje na viacerých kľúčových projektoch. Vlani získala do svojho vlastníctva modernú optickú triediacu linku. Zároveň pracujeme na zriadení najmodernejšej a najväčšej kompostárne na Slovensku. Tento projekt aktuálne prechádza procesom EIA. Projekt modernizácie a ekologizácie ZEVO je ďalším významným míľnikom odpadovej spoločnosti OLO a.s., s cieľom stať sa lídrom v strednej Európe v efektívnom nakladaní s odpadmi, ich triedením, materiálovým zhodnotením a uplatňovaním inovatívnych riešení.

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.