Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Začína sa sezóna odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v Bratislave

Dátum: 28.02.2022
Autor: Mestská časť Vrakuňa
Začína sa sezóna odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v Bratislave

Bratislava, 28. február 2022 – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad od utorka 1. 3. 2022. Ukončený bude koncom novembra – 30. 11. 2022 (streda).

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 6/2020 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe, prípadne na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/

Bratislavčania (fyzické osoby), ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu môžu BRO celoročne odovzdať na zberných dvoroch a zberných miestach Bratislavy.
Viac informácií nájdete na stránke  magistrátu: https://bratislava.sk/sk/zberne-miesta-odpadu  alebo na weboch mestských častí.

V prípade, že ste nadobudli nehnuteľnosť alebo chcete požiadať o kompostér, alebo nádobu na BRO, svoju žiadosť smerujte na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR na Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou. Kontakty nájdete na

https://bratislava.sk/sk/poplatky-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady

Požiadavky za bytové domy vybavujú správcovia nehnuteľností, preto, ak bývate v bytovom dome, obráťte sa na svojho správcu.

Do nádob na BRO patrí:
odpad z údržby zelene – kvety, štiepky, piliny, tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad ovocia a zeleniny, burina.

Do hnedých nádob na BRO nepatrí:
odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy, vrecká vrátane „BIO rozložiteľných vreciek“ a iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená.

Ak sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená. Držiteľ odpadu je povinný na vlastné náklady tento odpad správne roztriediť.

Biologicky rozložiteľný odpad je ďalej zhodnocovaný v kompostárni.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.