Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vrakunský lesopark

Dátum: 09.03.2022
Autor: Mestská časť Vrakuňa
Vrakunský lesopark

Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, stave, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce, obsahuje návrhy na starostlivosť o dreviny a umiestnenie výsadby drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na rozhodovanie orgánov ochrany prírody.

Obsah dokumentu je uvedený vo Vyhláške MŽP č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Tvorí ho:

  • Analýza súčasného výskytu, stavu a kvality drevín, ako aj ich ekologického, krajinotvorného, estetického a kultúrno-historického významu.
  • Návrhy opatrení týkajúcich sa starostlivosti o hodnotené dreviny.
  • Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
  • Mapa s územným priemetom výskytu hodnotených drevín a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu.

Inak povedané, slúži na zinventarizovanie drevín a návrh následnej starostlivosti. Z tohto dôvodu nás veľmi teší, že sa takýto dokument podarilo vypracovať aj na dreviny rastúce v lesoparku, nakoľko ide o nie len dôležitý podklad pre rozvoj zelene, ale hlavne o praktický nástroj využívaný pri správe drevín.

Požiadavka na vyhotovenie dokumentu bola zadaná v júli 2021 na základe zmluvy uzavretej so zhotoviteľom SAFE TREES, s. r. o. Dendrologický prieskum a hodnotenie stavu drevín bolo spracované pre 5000 stromov a krov, vyhotovenie prebiehalo na takmer 12 ha plochy. Výstupy a dáta boli odovzdané v tlačenej podobe a na CD nosiči.

Údaje boli zaznamenané aj v zjednodušenej forme pre použitie na webovom portáli www.stromypodkontrolou.sk, aby sa s dokumentom dalo pracovať aj aktívne, napr. aj v teréne. Odkaz, na ktorom nájdete dokument a dreviny online. Nakoľko je portál verejne prístupný, neregistrovaní návštevníci majú k dispozícii základné zjednodušené informácie o inventarizovaných stromoch na verejne prístupných lokalitách.

Zhodnotený bol okrem iného napr. zdravotný stav, perspektíva na stanovišti, stabilita, spôsob ošetrenia, a pod. Zároveň boli navrhnuté opatrenia na ďalšiu starostlivosť.

Úprimne sa tešíme, že sa nám podarilo získať takýto dokument, pretože bezpečnosť občanov je prvoradá. Samozrejme, ďalšie inventarizovanie drevín bude pokračovať aj na iných verejne dostupných miestach, ako napr. na promenáde, pešej zóne a pod., nakoľko verejná zeleň je  dôležitou súčasťou života a kvalitného životného prostredia.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.