Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Jarné upratovanie 2022

Dátum: 14.03.2022
Autor: Mestská časť Vrakuňa
Jarné upratovanie  2022

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

V zmysle § 6 VZN č.2/2017 MČ Bratislava-Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené v ranných hodinách po dobu 24 hodín na týchto uliciach:

Dňa 28.03.

Platanová ul. – Priehradná ul.                             + zeleň

Arménska ul. – Podunajská ul.                            + zeleň

Malodunajská ul. 9                                               + zeleň

 

Dňa 29.03.

Vŕbová

Jedľová

Jedľová ul. 2 – roh

 

Dňa 30.03.

Píniová 14

Brezová 5/A                                                             + zeleň

Hradská ul. 122 – Estónska parkovisko             + zeleň

 

Dňa 31.03.

Priehradná ul. – Hradská ul.                                + zeleň

Šípová ul.                                                                + zeleň

Železničná ul. 5                                                      + zeleň

 

Dňa 04.04.

Rajčianska ul. 8

Toplianska ul. 2

Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri ŠI

 

Dňa 05.04.

Toryská ul. 22 – Bodvianska ul.

Rajčianska ul. 28-32

Toryská ul. 21

 

Dňa 06.04.

Hrušovská ul. –  Marhuľová ul.                            + zeleň

Stavbárska ul. 38 pri trafostanici

 

Dňa 07.04.

Čiližská ul. 2

Čiližská ul. 26

Hradská ul. 87 – roh Stavbárska ul.                   + zeleň

 

Dňa 11.04.

Kríková ul. 7

Rajecká ul. 2

Stavbárska ul. 52 pri Talline

 

Dňa 12.04.

Anízová ul.                                                                + zeleň

Podpriehradná ul.                                                     + zeleň

Majerská za koľajnicami – záhrady                      + zeleň

 

Dňa 13.04.

Rajecká ul. 16

Bučinová ul. 16

Poľnohospodárska ul. 22

 

Dňa 19.04.

Slatinská ul. 20

Žitavská ul. 2 z boku pri garážach

Vážska ul. za Žitavou

 

Dňa 20.04.

Rebarborová ul. 51                                                  + zeleň

Železničná ul. parkovisko pri zber. surovinách + zeleň

Priehradná ul. – Tymianová ul.                           + zeleň

 

Dňa 21.04.

Ráztočná  –  Ihličnatá                                           + zeleň

 

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad, elektroodpad, pneumatiky, recyklovateľný odpad (papier, sklo, plasty), chemické látky, lieky, farby, riedidlá, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory a iné odpady s nebezpečnými vlastnosťami.

Kontajner slúži pre  objemný odpad z domácností (čalúnený nábytok, koberce a pod.). Nadrozmerný odpad je potrebné rozmontovať na menšie diely.

 Kontajnery na zeleň budú pristavené na ulice, kde sa nachádzajú rodinné domy.

Ku kontajnerom na zeleň bude určený pracovník verejnoprospešných služieb.

Žiadame občanov, aby nemiešali objemný a zelený odpad.

Jarné upratovanie na objemný odpad zabezpečuje  MČ BA-Vrakuňa prostredníctvom spoločnosti OLO, a. s., odvoz zelene zabezpečujú VPS MČ BA-Vrakuňa.

V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú zverejnené vo vývesných tabuliach Miestneho úradu, na web stránke www.vrakuna.sk, na appke, a vo Vrakunskych novinách. Info: Ing. Lalík – VPS – 0911 543 541

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.