Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavné mesto a OLO zapájajú do zberu kuchynského bioodpadu ďalšie štyri mestské časti

Dátum: 03.05.2022
Autor: Webmaster
Hlavné mesto a OLO zapájajú do zberu kuchynského bioodpadu ďalšie štyri mestské časti

Bratislava, 26. apríl 2022 – Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) pokračujú v zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu do ďalších mestských častí Bratislavy. Najnovšie sa pridajú mestské časti Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Ružinov. V doposiaľ zapojených mestských častiach vytriedili bratislavské domácnosti už 150 ton odpadu z kuchýň. Efektívnym zužitkovaním potravinových zvyškov dostávame nielen udržateľnú elektrickú energiu, ale aj hodnotný kompost, ktorý sa vráti v podobe organického hnojiva späť do pôdy a obohatí ju o vzácne živiny. Triedením kuchynského bioodpadu domácnosti aktívne prispievajú aj k zníženiu pôdnej erózie, ktorá je spôsobená vyčerpaním živín a znečistením.

Bratislava má zo zákona povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu najneskôr do roku 2023. Obyvateľom mestských častí, v ktorých bude zavedený zber kuchynského bioodpadu, vzniká povinnosť sa do systému zberu zapojiť, pretože sú pôvodcami tohto odpadu.

Doteraz boli do systému zberu zapojené mestské časti Lamač, Záhorská Bystrica a Karlova Ves. V Dúbravke a Devínskej Novej Vsi v týchto dňoch prebieha distribúcia nádob a kompostovateľných vreciek. Priemerná zapojenosť dosahuje v prípade rodinných domov 85 % a v prípade bytových domov je zapojenosť správcov 95 %.

Distribúcia balíčkov a zber kuchynského odpadu ďalej pokračuje podľa nasledovného harmonogramu:

Devínska Nová Ves: distribúcia od 25.4. do 5.5.2022, prvý odvoz v týždni od 9. 5. 2022

Devín: distribúcia od 6.5. do 10.5.2022, prvý odvoz v týždni od 16. 5. 2022

Petržalka: distribúcia od 11.5. do 8.6.2022, prvý odvoz v týždni od 30. 5. 2022 pre prvú etapu a v týždni od  13. 6. 2022 pre druhú etapu.

Ružinov: distribúcia od 9.6. do 16.7.2022, prvý odvoz v týždni od 27.6. 2022 pre prvú etapu a v týždni od  18.7. 2022 pre druhú etapu.

Distribúcia balíčkov a zber v mestských častiach Petržalka a Ružinov budú vzhľadom na ich veľkosť vykonané na dve etapy. Kuchynský bioodpad je potrebné začať zbierať jeden týždeň pred prvým zberom. Harmonogram odvozov pre jednotlivé mestské časti bude zverejnený na stránke OLO.

Nasledovať budú mestské časti Nové Mesto, Rača, Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Jarovce, Rusovce a Čunovo.

Čo obsahujú balíčky na zber kuchynského odpadu a ako prebieha ich distribúcia?

Obyvatelia bytových i rodinných domov dostanú 10 litrový kuchynský košík, 150 kusov certifikovaných kompostovateľných vreciek na 12 mesiacov a informačný leták. Domácnosti v rodinných domoch obdržia navyše aj 20 litrovú hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „Kuchynský biologický rozložiteľný odpad“. Túto nádobu naplnia a najneskôr do 7:00 hod. v deň odvozu  ju vyložia na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu. Domácnosti bytových domov budú kuchynský bioodpad vhadzovať do 120 alebo 240 litrovej hnedej zbernej nádoby umiestnenej na obvyklom mieste kontajnerového stojiska.

Distribúcia balíčkov do rodinných domov prebehne formou „od domu k domu“. Obyvateľom bytových domov budú  balíčky  na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu odovzdávať distribučné skupiny spoločnosti OLO  na určených miestach pred bytovkami. Pre obyvateľov, ktorých distribučné tímy nezastihnú doma, budú k dispozícií sobotné distribučné centrá.

O konkrétnych časoch a miestach distribúcie budú obyvateľov informovať jednotlivé mestské časti, spoločnosť OLO a mesto Bratislava.

Zber kuchynského odpadu bude prebiehať od marca do novembra 2x do týždňa a od decembra do februára 1x do týždňa.

 

Možno zhodnotiť aj zvyšky, ktoré nepatria do domáceho kompostéra

Každý, kto kompostuje, vie, že kvalitu kompostu ovplyvňujú práve vhadzované zložky odpadu. Zber kuchynského odpadu slúži tiež na to, aby obyvatelia vytriedili a zhodnotili biologicky rozložiteľný odpad, ktorý nie je možné zužitkovať v domácom kompostéri, napr. pokazené, plesnivé potraviny, či potraviny živočíšneho pôvodu (mliečne výrobky, malé kosti a pod.).

Triedením kuchynského bioodpadu domácnosti aktívne prispievajú aj k zníženiu pôdnej erózie

Aj Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré trpia čoraz väčším suchom, stratou biodiverzity a eróziou. Práve erózia prispieva k znehodnoteniu úrodnej poľnohospodárskej pôdy, uvoľňovaniu skleníkových plynov z pôdy do ovzdušia a celkovej zmene klímy. Vytriedený kuchynský odpad bude spracovaný na hodnotný kompost – ,,zlepšovač pôdy”, ktorý sa ako organické hnojivo vráti späť do pôdy a obohatí ju. Zvyšuje sa tým jej úrodnosť, schopnosť zadržiavať vodu, kvalita, biodiverzita a pôda je tak schopná zadržiavať viac uhlíka.

V Bratislave môžeme z kuchynského odpadu získať až 16 000 ton kompostu ročne, čo je množstvo, ktoré obohatí 534 hektárov pôdy a súčasne zabráni úniku 1 761 ton CO 2 do ovzdušia.

Aktuálne informácie o zbere kuchynského bioodpadu v Bratislave nájdete na: TU

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.