Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavné mesto a OLO zapájajú do zberu kuchynského bioodpadu ďalšie tri mestské časti. Z prvej analýzy vyplýva, že Bratislavčania pristúpili k zberu zodovedne

Dátum: 12.07.2022
Autor: Mestská časť Vrakuňa
Hlavné mesto a OLO zapájajú do zberu kuchynského bioodpadu ďalšie tri mestské časti. Z prvej analýzy vyplýva, že Bratislavčania pristúpili k zberu zodovedne

HLAVNÉ MESTO A OLO ZAPÁJAJÚ DO ZBERU KUCHYNSKÉHO BIOODPADU ĎALŠIE TRI MESTSKÉ ČASTI. Z PRVEJ ANALÝZY VYPLÝVA, ŽE BRATISLAVČANIA PRISTÚPILI K ZBERU ZODPOVEDNE.

 

Bratislava, 6. júl 2022 Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) pokračujú v zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu. Do konca septembra budú súčasťou zberu aj mestské časti Nové Mesto, Rača a Staré Mesto. V ostatných mestských častiach Bratislavy prebehne distribúcia balíčkov na triedenie do konca roka 2022. Do systému zberu je aktuálne zapojených sedem mestských častí, v ktorých bratislavské domácnosti vytriedili už 765 ton kuchynského bioodpadu. Výsledky prvej analýzy v Lamači ukazujú, že väčšina obyvateľov triedi kuchynský bioodpad správne. To je dobrá správa pre nás, našu pôdu i ovzdušie.

Projekt zavedenia zberu kuchynského bioodpadu sa začal minulý rok v Lamači. V roku 2022 sme doposiaľ zapojili mestské časti Záhorskú Bystricu, Karlovu Ves, Dúbravku, Devínsku Novú Ves, Devín a Petržalku. Adresná distribúcia balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu prebieha aktuálne v mestskej časti Ružinov.

V prvej zapojenej mestskej časti Lamač sa uskutočnila historicky prvá analýza kuchynského bioodpadu na Slovensku, ktorú v spolupráci s mestskou spoločnosťou OLO a.s. a oddelením životného prostredia hlavného mesta vykonalo OZ ZENZO a OZ Priatelia Zeme – SPZ. Z analyzovanej vzorky odpadu bytových domov tvoril kuchynský odpad takmer  89 %, viac ako 7 % tvoril odpad zo záhrad, približne 0,5 % tvoril nerozložiteľný odpad a zvyšok zastúpili kompostovateľné vrecká. Pri rodinných domoch bol obsah nádob tvorený z 97 % kuchynským bioodpadom, z 2 % kompostovateľnými vreckami a len minimálny podiel predstavovali nerozložiteľné odpady.

„Odpad, ktorí sme analyzovali, vykazoval naozaj veľkú čistotu. Je to dobrá správa pre jeho ďalšie spracovanie a využitie, a teda aj cirkulárnu ekonomiku v meste. To všetko pomôže v našom boji proti dopadom klimatickej krízy,“ dodáva Ivana Maleš z oddelenia životného prostredia hlavného mesta.

 

Zvoz kuchynského bioodpadu prebieha od októbra 2021. S akými skúsenosťami sa stretávame v doteraz zapojených mestských častiach?

Doposiaľ bolo vykonaných 194 384  zvozov kuchynského bioodpadu, pričom v 99,9 % prípadov k nim neboli zaznamenané akékoľvek podnety. Spoločnosť OLO napriek tomu neustále pracuje na tom, aby bol zber kuchynského bioodpadu pre obyvateľov čo najviac komfortný, k čomu môžu prispieť aj obyvatelia Bratislavy.

Jednou z najzásadnejších chýb pri zbere kuchynského bioodpadu je jeho voľné vhadzovanie do zbernej nádoby. Kuchynský bioodpad je potrebné vkladať do nádoby v riadne zauzlenom kompostovateľnom vrecku, ktoré eliminuje vlhkosť a spomaľuje biologické procesy. Správnym používaním kompostovateľných vreciek v kombinácií s odvetrávateľným košíkom možno predísť zápachu, výluhom a výskytu hmyzu. Druhou zásadnou chybou je používanie plastov, či už ide o plastové vrecká namiesto kompostovateľných, alebo potravinové obaly. ktoré do zberu tohto druhu odpadu nepatria.

Taktiež nastáva situácia, že na stanovišti zberných nádob bytového domu nie je dostatok hnedých nádob na kuchynský bioodpad, prípadne chýbajú úplne. V oboch prípadoch sa môžu obyvatelia obrátiť na svojho správcu. Ten má povinnosť zapojiť ním spravovaný bytový dom do systému zberu kuchynského

 

bioodpadu. „Ak už máte kuchynský odvetrávateľný košík, no v stanovišti vám chýba zberná nádoba, je pravdepodobné, že správca túto povinnosť prehliadol. Na žiadosť správcu dodá spoločnosť OLO potrebný počet nádob do konkrétnych stanovíšť,” uvádza Zuzana Balková, manažérka externej komunikácie spoločnosti OLO. “Spolu s oddelením miestnych daní, poplatkov a licencií aktívne komunikujeme so správcami bytových domov a vzniknuté situácie riešime individuálne,” dodáva Balková.

V prípade problémov so zberom kuchynského bioodpadu sa môžu obyvatelia obrátiť na Zákaznícke centrum OLO, a to prostredníctvom e-mailu zakazka@olo.sk  alebo cez tel. č. 02/50 110 550, ktoré sa týmto podnetom bude venovať prioritne. Pre projekt bola zriadená aj špeciálna posádka, ktorá vykonáva náhradné odvozy a dočisťuje stanovištia.

 

Ako sa Bratislavčania zapájajú do zberu kuchynského bioodpadu?

V doteraz zapojených mestských častiach dosahujeme priemernú zapojenosť do zberu v prípade rodinných domov takmer 91 % a v prípade bytových domov je zapojenosť obyvateľov takmer 57 %. Tieto čísla však nie sú konečné. Do zberu sa stále môžu zapojiť aj obyvatelia tých mestských častí, v ktorých už prebehla adresná distribúcia nádob a kompostovateľných vreciek.

Obyvatelia rodinných domov môžu v prípade záujmu o zapojenie sa do zberu kuchynského bioodpadu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk  alebo cez tel. č.: 02/50 110 550, kde si dohodnú ďalší postup prebratia nádob a kompostovateľných vreciek.

Obyvatelia bytových domov si môžu prísť prevziať balíček na Zákaznícke centrum OLO na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00. Tiež môžu využiť prebiehajúcu adresnú distribúciu v iných mestských častiach podľa aktuálneho harmonogramu.

 

Distribúcia balíčkov a zber kuchynského bioodpadu ďalej pokračuje podľa nasledovného harmonogramu:

Nové Mesto: distribúcia od 18.7.2022 do 13.8.2022, prvý zvoz v týždni od 1.8.2022 pre bytové domy (prvá etapa) a v týždni od 15.8.2022 pre rodinné domy (druhá etapa),

Rača: distribúcia od 15.8.2022 do 27.8.2022, prvý zvoz v týždni od 29.8.2022,

Staré Mesto: distribúcia od 5.9. do 27.9.2022, prvý zvoz v týždni od 12.9.2022 pre rodinné domy (prvá etapa) a v týždni od 3.10.2022 pre bytové domy (druhá etapa).

Kuchynský bioodpad je potrebné začať zbierať do kompostovateľného vrecka jeden týždeň pred prvým zvozom. Harmonogram odvozov pre jednotlivé mestské časti bude zverejnený na stránke https://www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/ .

Nasledovať budú mestské časti Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Jarovce, Rusovce a Čunovo.

 

Prečo zavádzame zber kuchynského bioodpadu? Bratislavčania prispejú k zlepšeniu pôdy i ovzdušia.

Bratislava má zo zákona povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu najneskôr do roku 2023. Obyvateľom mestských častí, v ktorých bude zavedený zber kuchynského bioodpadu, vzniká povinnosť sa do systému zberu zapojiť, pretože sú pôvodcami tohto odpadu.

 

Triedením a následným spracovaním odpadu z kuchýň získavame kompost, nazývaný aj „zlepšovač pôdy“. Toto organické hnojivo znižuje eróziu pôdy, zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu, ukladá (sekvestruje) CO2 do pôdy, čím znižuje jeho objem v ovzduší a tiež do pôdy vracia potrebný život. V Bratislave môžeme z kuchynského odpadu získať až 16 000 ton kompostu ročne, čo je množstvo, ktoré obohatí 534 hektárov pôdy.

Kuchynský bioodpad, ktorý je spracovaný na kompost, pomáha predchádzať úniku skleníkových plynov z pôdy do ovzdušia. Triedením a kompostovaním kuchynského bioodpadu v Bratislave zabránime úniku viac ako 23 400 ton oxidu uhličitého ročne, čo je množstvo, ktoré vyprodukuje približne 4 600 automobilov počas jedného roka nepretržitej jazdy.

 

Aktuálne informácie o zbere kuchynského bioodpadu v Bratislave nájdete na: https://www.olo.sk/kbro/

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.