Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam o prevádzke detských ihrísk v mestskej časti Vrakuňa

Dátum: 02.01.2020
Autor: EWORKS.sk
Oznam o prevádzke detských ihrísk v mestskej časti Vrakuňa

Oznam o prevádzke detských ihrísk v mestskej časti Vrakuňa

Oznam o prevádzke detských ihrísk v mestskej časti Vrakuňa v nadväznosti na nové zákonné povinnosti správcov detských ihrísk s účinnosťou od 1.1.2020

 

S účinnosťou od 1.1.2020 platí nový zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.

 

Vlastník detského ihriska prevádzkovaného do 31.12.2019 je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa tohto zákona, najneskôr do 31.12.2021.

 

Predmetom úpravy tohto zákona sú

 • základné požiadavky na detské ihrisko,
 • základné povinnosti pri sprístupňovaní detského ihriska,
 • kontrola detského ihriska,
 • oprávnenie na výkon kontroly detského ihriska,
 • dohľad Slovenskej obchodnej inšpekcie nad bezpečnosťou detských ihrísk,
 • sankcie za porušenie povinností

 

Základnou povinnosťou vlastníka detského ihriska podľa nového návrhu zákona je:

 • uviesť do prevádzky len detské ihrisko, na ktoré bol vydaný inšpekčný certifikát, táto povinnosť sa vzťahuje aj na uvedenie detského ihriska do prevádzky po jeho úprave. Inšpekčný certifikát uchovávať počas troch rokov odo dňa jeho vydania,
 • zabezpečiť splnenie základných požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska,
 • v prípade, že detské ihrisko nebude schopné bezpečnej prevádzky, informovať verejnosť o obmedzení prístupu detského ihriska formou oznamu,
 • obmedziť prístup verejnosti na detské ihrisko v čase jeho údržby a informovať o tom verejnosť formou oznamu
 • označiť detské ihrisko, pričom označenie musí obsahovať názov a adresu detského ihriska, identifikačné údaje vlastníka a prevádzkovateľa detského ihriska, prevádzkovým poriadkom, dátum poslednej kontroly detského ihriska, kontaktné údaje na oznamovanie úrazov a nedostatkov detského ihriska, číslo linky tiesňového volania,
 • viesť a sprístupňovať evidenciu úrazov, oznamovať úrazy orgánom dohľadu (Slovenská obchodná inšpekcia) do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia úrazu,
 • vykonávať najmä vstupnú a pravidelnú kontrolu detského ihriska

 

Vstupnú a pravidelnú kontrolu môže vykonávať len oprávnená osoba t.j. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba akreditovaná ako inšpekčný orgán typu A, ktorá je nezávislá od výrobcu, dovozcu, distribútora, vlastníka a prevádzkovateľa detského ihriska.

 

V zmysle vyššie uvedeného, mestská časť prostredníctvom oprávnenej osoby vykoná v mesiacoch február – marec audit všetkých funkčných ihrísk v mestskej časti a zosúladí ich aktuálny stav s platnou legislatívou.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.