Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Krajinno-architektonická štúdia (KAŠ) Vrakunského lesoparku

SÚBOR
Dátum: 23.07.2021
Autor: EWORKS.sk
Krajinno-architektonická štúdia (KAŠ) Vrakunského lesoparku

Krajinno-architektonická štúdia (KAŠ) Vrakunského lesoparku

Vrakunský lesopark, známy aj ako Vrakunský lesík, je dôležitou plochou zelene v rámci územia Bratislavy, a je obľúbeným a vyhľadávaným miestom. Aj z tohto dôvodu sa koncom roka 2020 zadala požiadavka na vypracovanie komplexnej koncepcie rozvoja jeho územia pre potreby každodennej rekreácie návštevníkov. Zároveň bolo potrebné stanovenie usmernení a zhodnotenie investičných podnetov na lokalizáciu nových zariadení pre rekreáciu. Samotnému vypracovaniu predchádzalo geodetické zameranie, ktoré vychádzalo z polohopisu a výškopisu, zamerania okrajov porastov a solitárnych stromov.

 

 

Hlavným cieľom vypracovania štúdie bolo najmä:

 • vytvoriť územnoplánovací podklad pre usmerňovanie funkčného a priestorového rozvoja
 • orientovať funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia na každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov a návštevníkov, prednostne na funkcie šport, rekreácia a občianska vybavenosť pre športovo-rekreačné aktivity v prírodnom prostredí
 • stanoviť urbanistickú koncepciu a prehĺbiť zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia
 • v priestorovom usporiadaní územia klásť dôraz na estetiku prostredia a na tvorbu krajinného obrazu
 • rozvoj jednotlivých funkcií v riešenom území zosúladiť so záujmami ochrany prírody a krajiny
 • stanoviť nevyhnutné asanačné, rekonštrukčné a revitalizačné zásahy v území
 • vymedziť vhodné plochy pre realizáciu adaptačných opatrení na prispôsobenie sa súčasným a budúcim dopadom zmeny klímy na rôzne oblasti kvality života občanov, aby sa zvýšila schopnosť zmenám odolávať.

 

Spracovanie štúdie trvalo niekoľko mesiacov a pozostávalo z viacerých etáp, akými boli prípravné práce, terénny prieskum, návrh riešení, vizualizácie a predloženie čistopisu štúdie.

 

 

Súčasťou štúdie je aj:

 • návrh mobiliáru – parkové lavičky, odpadkové koše, informačné tabule, parkové osvetľovacie telesá, ohniská, stojany na bicykle, a pod.
 • sadové úpravy – návrh riešenia zelene, výsadba kvetnatých lúk
 • návrh cyklochodníka a chodníka pre chodcov
 • návrh parkovacích miest v okolí
 • herné prvky a prvky určené na cvičenie
 • návrh vhodných plôch pre realizáciu opatrení zameraných napr. na vodozádržné opatrenia
 • plošné hodnotenie porastov najmä z hľadiska ich druhového zloženia, hustoty porastov, vekovej štruktúry, perspektívy na stanovišti, a pod.

Výsledkom je dokument s analýzami a návrhmi, ktorý bol po predložení na poslednom Miestnom zastupiteľstve MČ BA-Vrakuňa jednohlasne schválený a prijatý ako záväzný dokument viažuci sa k predmetnému územiu na obdobie +15 rokov.

Dokument nájdete nižšie 

 

rozlozenie-vegetacnych-prvkov-300x210 centralna-zona-300x211 pesia-lavka-300x209 ponton-300x224

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vrakunsky_lesopark_KAS Veľkosť: 92.4 MB Formát: pdf Dátum: 7.9.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.