Zástupca starostu : PhDr. Stanislav Bruna+421 0905 825 39stano.bruna@gmail.com
Novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre volebné obdobie 2014 – 2018
Volebný obvod číslo 1:
1. Ing. Zuzana Schwartzová, 48 rokov, manažérka, Ráztočná 79, 821 07 Bratislava.+421 907 722 090zs.schwartz@gmail.com
2. Ing. Ladislav Kugler, 51 rokov, projektový manažér, Ráztočná 22/A, 821 07 Bratislava.+421 905 517 068lkugler7@gmail.com
3. Ing. Juraj Štubniak, 55 rokov, manažér, Skorocelová 4, 821 07 Bratislava.nezverejnenéstubniakjuraj@gmail.com
4. PhDr. Stanislav Bruna, 36 rokov, odborník na eurofondy, Margarétová 17, 821 07 Bratislava.+421 905 825 398stano.bruna@gmail.com
5. Bc. Michal Behúň, 29 rokov, riaditeľ pobočky banky, Stavbárska 4, 821 07 Bratislava.+421 907 755 597michalbehun@pobox.sk
6. Ing. Anna Murcinová, 54 rokov, pedagogička, Rajecká 4, 821 07 Bratislava.+421 903 458 199anna.murcinova@hotmail.com
7. Ing. Tomáš Galo, 39 rokov, elektrotechnický inžinier, Brezová 8, 821 07 Bratislava.+421 903 562 414tomasgalo@atlas.cz
8. Ing. Michal Hrapko, 37 rokov, odborník na obstarávanie, Brezová 3, 821 07 Bratislava.+421 904 368 108mhrapko@gmail.com
9. Ing. Oľga Kubalíková, 52 rokov, ekonómka, Poľnohospodárska 26, 821 07 Bratislava.+421 905 610 040olga.kubalikova@gmail.com
Volebný obvod číslo 2:
1. Ing. Milan Šindler, 55 rokov, konateľ spoločnosti, Vŕbová 8, 821 07 Bratislava.+421 905 616 088bratislavasindler@gmail.com
2. Mgr. Art. Jana Némethová, 38 rokov, riaditeľka umeleckej školy, Rajecká 3, 821 07 Bratislava.+421 905 200 557szusadamante@gmail.com
3. Ing. Ľubomír Czaja, 43 rokov, energetický audítor, Dvojkrížna 6, 821 07 Bratislava.+421 905 718 298iclub@zoznam.sk
4. Bc. Marek Pospíchal, 40 rokov, projektový manažér, Toplianska 6, 821 07 Bratislava.+421 918 675 714marek.pospichal@hotmail.com
5. Mgr. Pavol Prikryl, 52 rokov, publicista, novinár, Dvojkrížna 4, 821 07 Bratislava.+421 915 793 811prikryl62@gmail.com
6. Ing., Mgr. Marek Zajíček, 37 rokov, projektový manažér, Ihličnatá 12, 821 07 Bratislava- náhradník za uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebný obvod č. 2, ktorý zloží zákonom predpísaný sľub na najbližšom rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.+421 949 257 959marek.zajicek@gmail.com
X