Pripravujeme pre vás nový systém zverejňovania materiálov zo zastupiteľstiev mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Kompletný materiál k 9. zasadnutiu MZ zo dňa 24.09.2019 je k nahliadnutiu TU

X