Miestne zastupiteľstvo

Zástupca starostu : PhDr. Stanislav Bruna

kontakt : tel. č. 0905 825 398
e-mail: stano.bruna@gmail.com              

Novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre volebné obdobie 2014 – 2018

Volebný obvod číslo 1:

1. Ing. Zuzana Schwartzová, 48 rokov, manažérka, Ráztočná 79, 821 07  Bratislava.

2. Ing. Ladislav Kugler, 51 rokov, projektový manažér, Ráztočná 22/A, 821 07 Bratislava.

3. Ing. Juraj Štubniak, 55 rokov, manažér, Skorocelová 4, 821 07 Bratislava.

4. PhDr. Stanislav Bruna, 36 rokov, odborník na eurofondy, Margarétová 17, 821 07 Bratislava.

5. Bc. Michal Behúň, 29 rokov, riaditeľ pobočky banky, Stavbárska 4, 821 07 Bratislava.

6. Ing. Anna Murcinová, 54 rokov, pedagogička, Rajecká 4, 821 07 Bratislava.

7. Ing. Tomáš Galo, 39 rokov, elektrotechnický inžinier, Brezová 8, 821 07 Bratislava.

8. Ing. Michal Hrapko, 37 rokov, odborník na obstarávanie, Brezová 3, 821 07 Bratislava.

9. Ing. Oľga Kubalíková, 52 rokov, ekonómka, Poľnohospodárska 26, 821 07 Bratislava.

Volebný obvod číslo 2:

1. Ing. Milan Šindler, 55 rokov, konateľ spoločnosti,  Vŕbová 8, 821 07 Bratislava.

2. Mgr. Art. Jana Némethová, 38 rokov, riaditeľka umeleckej školy, Rajecká 3, 821 07 Bratislava.

3. Ing. Ľubomír Czaja, 43 rokov,  energetický audítor, Dvojkrížna 6, 821 07 Bratislava.

4. Bc. Marek Pospíchal, 40 rokov, projektový manažér, Toplianska 6, 821 07 Bratislava.

5. Mgr. Pavol Prikryl, 52 rokov, publicista, novinár, Dvojkrížna 4, 821 07 Bratislava.

6. Ing., Mgr. Marek Zajíček, 37 rokov, projektový manažér, Ihličnatá 12, 821 07 Bratislava- náhradník za uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za volebný obvod č. 2, ktorý zloží zákonom predpísaný sľub na najbližšom rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

X