Miestna knižnica

Knižnica mestskej časti Vrakuňa na Toplianskej ulici č. 5 sídli v tesnej blízkosti tenisových kurtov a Materskej školy. Knižnica bola priestorovo upravená, aby vyhovovala svojmu zameraniu a má novovytvorený detský kútik a internetovú kaviarničku.

Výpožičné hodiny:

Dňa 08.08. bude Knižnica z technických príčin zatvorená

Pondelok:1300 – 1900
Utorok:1000 – 12001300 – 1500
Streda:0900 – 11001300 – 1500
Štvrtok:1300 – 1600
Piatok:0900 – 1200

Letné výpožičné hodiny


Kontaktné údaje
:
telefón : (02) / 4552 4047
e-mail : kniznica@vrakuna.sk

Na zápis nového čitateľa do knižnice je potrebné:

  • vypísať prihlášku za čitateľa
  • priniesť si svoju identifikačnú kartu
  • zaplatiť poplatok (dospelí 5 €, dôchodcovia a študenti 3 €, deti do 15 rokov 1 €)

Po vypísaní prihlášky sa čitateľ svojim podpisom zaväzuje o dodržiavanie pravidiel Knižničného a výpožičného poriadku a knižnica sa zas zaväzuje vo vzťahu k čitateľovi, že jeho údaje zostanú len pre potrebu komunikácie s čitateľom v rámci služieb (upomienky, rezervácia knihy, dôležité informácie a pod.)
Výpožičná doba je jeden mesiac, knihy sú voľne na policiach, takže je možnosť si ich prezrieť pred požičaním. Vo fonde knižnice je široký výber beletrie, románov pre ženy, detektívok, sci-fi, náučnej literatúry pre dospelých i deti, aj povinnej literatúry (spolu viac ako 28 000 zväzkov). Knižnica odoberá viacero titulov periodík, ktoré je možné požičiavať, ak nejde o aktuálne číslo.

Od roku 2008 knižnica začala používať automatizovaný knižničný systém Clavius, ktorý uľahčuje prácu s výpožičkami, s vyhľadávaním žiadaných titulov, aj s upomienkami, či rezerváciou momentálne nedostupných titulov. Knižničný systém umožňuje samotným čitateľom vyhľadávať si knihy, o ktoré majú záujem buď na počítači, ktorý je voľne k dispozícii v priestoroch knižnice, alebo z domu cez on-line katalóg na stránke Knižnica online podľa autora, názvu, roku vydania, vydavateľstva alebo predmetových hesiel.

PC pre verejnosť slúži na vyhľadávanie informácií cez internet, na vypracovávanie referátov pre študentov a žiakov a má tiež pripojenie na tlačiareň. Prístup na PC je len pre registrovaných čitateľov a je bezplatný, časovo obmedzený na 30 minút, tlačový výstup je spoplatnený 0,10 € za stranu. Knižnica sídli v krásnom slnečnom objekte, kde je pre čitateľov v letných mesiacoch k dispozícii aj tzv. letná čitáreň.

 

 


Rozprávky pre rodičov a deti

 

Aktivity v Miestnej knižnici Vrakuňa v roku 2022

Naplánované aktivity prebiehajú podľa aktuálnych predpisov. Sledujeme situáciu celosvetovej pandémie COVID19 a najčerstvejšie informácie uverejňujeme na našej facebookovej stránke.

AKCIATERMÍN
Týždeň slovenských knižníc

odpustenie upomienok

1. –7. marca
 

Stála informačná výchova

 

celý rok

Knižnica onlinecelý rok

 

V režime uvoľnených opatrení máme naplánované nasledovné aktivity:

Pravidelné stretnutia:

Každý utorok od 10 h. biblioterapia pre seniorov
1 pondelok do mesiaca od 17 h. – čitateľský klub pre dospelých „Čajočky z knižnice“ a „Cup of tea with book“ – anglický čitateľský klub
Presné termíny a aktualizácie sledujte na našom facebooku.

 

TermínAkcia pre MŠ, ZŠ (organizovaný vstup)Akcia pre verejnosť      (vstup voľný)
JanuárČo je knižnica a na čo slúži?

informačné dni pre ZŠ a MŠ

informačné dni
FebruárBeseda so spisovateľomVýstava – Tiché putovanie

Výtvarná súťaž – pohľadnica ako pohladenie pre dušu

MarecMontessori s Mirkou – o knihách

Čítačky s Miriam – stretnutie s liečebnou pedagogičkou

Výtvarná súťaž – záložka

Informačné dni pre materské školy

AprílBatolárium s Romankou – tvorivá dielnička pre najmenších

Montessori s Mirkou – o knihách

Beseda so spisovateľom

Workshop – tvorenie príbehov s najmenšími deťmi

MájMontessori s Mirkou

Čítačky s Miriam – stretnutie s liečebnou pedagogičkou

Hľadačky a pátrači – zábavné aktivity na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti
JúnMontessori s Mirkou

Vrakunčania Vrakunčanom – stretnutie s Jurajom a jeho vodiacim psom

Výtvarná súťaž – pohľadnica ako pohladenie pre dušu
JúlBatolárium s Romankou – tvorivá dielnička pre najmenších

Čítačky s Miriam – stretnutie s liečebnou pedagogičkou

Bazár kníh – komunitná aktivita v letnej čitárni
AugustBatolárium s Romankou – tvorivá dielnička pre najmenšíchCvičíme s knihou – jóga smiechu
SeptemberČo je knižnica a na čo slúži?

informačné dni pre ZŠ a MŠ

Čítačky s Miriam – stretnutie s liečebnou pedagogičkou

Montessori s Mirkou

Informačné dni – zoznámenie s online katalógom
OktóberOznačená kniha – o povinnom čítaní

Montessori s Mirkou

Vrakunčania Vrakunčanom – stretnutie s Jurajom a jeho vodiacim psom
NovemberČítačky s Miriam – stretnutie s liečebnou pedagogičkou

Montessori s Mirkou

Hľadačky a pátrači – zábavné aktivity na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti
DecemberBatolárium s Romankou – tvorivá dielnička pre najmenších

Montessori s Mirkou

Najaktívnejší čitateľ roka

Mikuláš v knižnici

Krabičky plné lásky

X