Miestna knižnica

Knižnica mestskej časti Vrakuňa na Toplianskej ulici č. 5 sídli v tesnej blízkosti tenisových kurtov a Materskej školy. Knižnica bola priestorovo upravená, aby vyhovovala svojmu zameraniu a má novovytvorený detský kútik a internetovú kaviarničku.

Výpožičné hodiny:

Pondelok:1300 – 1900
Utorok:1000 – 12001300 – 1500
Streda:0900 – 11001300 – 1500
Štvrtok:1300 – 1600
Piatok:0900 – 1200

 

Miestna knižnica Vrakuňa bude v dňoch od 14. do 16. júla 2021 (STREDA, ŠTVRTOK, PIATOK) z prevádzkových dôvodov ZATVORENÁ.


Kontaktné údaje
:
telefón : (02) / 4552 4047
e-mail : kniznica@vrakuna.sk

Na zápis nového čitateľa do knižnice je potrebné:

  • vypísať prihlášku za čitateľa
  • priniesť si svoju identifikačnú kartu
  • zaplatiť poplatok (dospelí 5 €, dôchodcovia a študenti 3 €, deti do 15 rokov 1 €)

Po vypísaní prihlášky sa čitateľ svojim podpisom zaväzuje o dodržiavanie pravidiel Knižničného a výpožičného poriadku a knižnica sa zas zaväzuje vo vzťahu k čitateľovi, že jeho údaje zostanú len pre potrebu komunikácie s čitateľom v rámci služieb (upomienky, rezervácia knihy, dôležité informácie a pod.)
Výpožičná doba je jeden mesiac, knihy sú voľne na policiach, takže je možnosť si ich prezrieť pred požičaním. Vo fonde knižnice je široký výber beletrie, románov pre ženy, detektívok, sci-fi, náučnej literatúry pre dospelých i deti, aj povinnej literatúry (spolu viac ako 28 000 zväzkov). Knižnica odoberá viacero titulov periodík, ktoré je možné požičiavať, ak nejde o aktuálne číslo.

Od roku 2008 knižnica začala používať automatizovaný knižničný systém Clavius, ktorý uľahčuje prácu s výpožičkami, s vyhľadávaním žiadaných titulov, aj s upomienkami, či rezerváciou momentálne nedostupných titulov. Knižničný systém umožňuje samotným čitateľom vyhľadávať si knihy, o ktoré majú záujem buď na počítači, ktorý je voľne k dispozícii v priestoroch knižnice, alebo z domu cez on-line katalóg na stránke Knižnica online podľa autora, názvu, roku vydania, vydavateľstva alebo predmetových hesiel.

PC pre verejnosť slúži na vyhľadávanie informácií cez internet, na vypracovávanie referátov pre študentov a žiakov a má tiež pripojenie na tlačiareň. Prístup na PC je len pre registrovaných čitateľov a je bezplatný, časovo obmedzený na 30 minút, tlačový výstup je spoplatnený 0,10 € za stranu. Knižnica sídli v krásnom slnečnom objekte, kde je pre čitateľov v letných mesiacoch k dispozícii aj tzv. letná čitáreň.

 

 


Rozprávky pre rodičov a deti

 

Aktivity v Miestnej knižnici Vrakuňa v roku 2021

Vzhľadom na aktuálnu situáciu celosvetovej pandémie COVID19 sa aktivity miestnej knižnice plánujú v obmedzenom režime, bez fyzickej prítomnosti čitateľov. Na Facebookovej stránke knižnice ponúkame našim čitateľom knižné tipy. Momentálne je našou najdôležitejšou činnosťou vyhovieť požiadavkám našich čitateľov vyhľadávaním objednávaných a rezervovaných titulov z nášho fondu. Výpožičky sa vykonávajú  len cez výdajné okienko z dvora detského ihriska. Vstup do knižnice je až do odvolania zakázaný.

AKCIATERMÍN
Týždeň slovenských knižníc

odpustenie upomienok

1. –7. marca
 

Stála informačná výchova

 

celý rok

Knižnica onlinecelý rok

 

Po predpokladanom uvoľnení opatrení v septembri 2021 máme naplánované nasledovné aktivity:

Pravidelné stretnutia:

1x za dva týždne – čitateľský klub pre dospelých „Zoznamka s knihou“; „Cup of tea“ – anglický čitateľský klub a biblioterapia pre seniorov.

 

TermínAkcia pre MŠ, ZŠ (organizovaný vstup)Akcia pre verejnosť      (vstup voľný)Výstava
1.-12.9.Čo je knižnica a na čo slúži?

informačné dni pre ZŠ a MŠ

Bazár kníh – komunitná aktivita v letnej čitárniMá to zmysel aj bez zmyslov
13.-19.9.Beseda – na tému ako číta nevidiaciBeseda – na tému ako číta nevidiaciMá to zmysel aj bez zmyslov
20.-30.9.Čo je knižnica a na čo slúži?

informačné dni pre ZŠ a MŠ

Cvičíme s knihou – jóga pre najmenšíchMá to zmysel aj bez zmyslov
1.-10.10.Čo je knižnica a na čo slúži?

informačné dni pre ZŠ a MŠ

Informačné dni – zoznámenie s online katalógomMá to zmysel aj bez zmyslov
11.-17.10.Hľadačky a pátrači – zábavné aktivity na zvyšovanie čitateľskej gramotnostiVyhodnotenie

Najaktívnejších čitateľov za rok 2020

Má to zmysel aj bez zmyslov
18.-24.10.Korenie – zábavné aktivity na zvyšovanie čitateľskej gramotnostiBeseda s RNDr. Benkovou: Chráňme naše prírodné bohatstvo – voduMá to zmysel aj bez zmyslov
25.-31.10.Hľadačky a pátrači – zábavné aktivity na zvyšovanie čitateľskej gramotnostiCvičíme s knihou – jóga smiechu
1.- 7.11.Označená kniha – o povinnom čítaníBeseda – Neznáme krajiny očami

Petra Gregora

Tiché čítanie
8.-14.11.Označená kniha – o povinnom čítaníInformačné dni – zoznámenie s online katalógomTiché čítanie
15.-21.11.Korenie – zábavné aktivity na zvyšovanie čitateľskej gramotnostiBeseda o skautingu – Chceš sa stať skautom?Tiché čítanie
22.-30.11.Hľadačky a pátrači – zábavné aktivity na zvyšovanie čitateľskej gramotnostiBeseda s ochranárom-aktivistom

Miroslavom Sanigom

Tiché čítanie
1.-12.12.Mikuláš v knižnici – zábavné aktivity na zvyšovanie čitateľskej gramotnostiMikuláš v knižniciTiché čítanie
13.-19.12.Adventný čas – zábavné aktivity na zvyšovanie čitateľskej gramotnostiBeseda

so spisovateľom

Tiché čítanie

 

X