Miestna knižnica

Knižnica mestskej časti Vrakuňa na Toplianskej ulici č. 5 sídli v tesnej blízkosti tenisových kurtov a Materskej školy. Knižnica bola priestorovo upravená, aby vyhovovala svojmu zameraniu a má novovytvorený detský kútik a internetovú kaviarničku.

Výpožičné hodiny:

Pondelok:1300 – 1800
Utorok:1000 – 12001300 – 1600
Streda:1300 – 1900
Štvrtok:1300 – 1600
Piatok:1300 – 1600

Knižnica bude zatvorená od 04.01.2021 do 24.01.2021

 


Kontaktné údaje
:
telefón : (02) / 4552 4047
e-mail : kniznica@vrakuna.sk

Na zápis nového čitateľa do knižnice je potrebné:

  • vypísať prihlášku za čitateľa
  • priniesť si svoju identifikačnú kartu
  • zaplatiť poplatok (dospelí 5 €, dôchodcovia a študenti 3 €, deti do 15 rokov 1 €)

Po vypísaní prihlášky sa čitateľ svojim podpisom zaväzuje o dodržiavanie pravidiel Knižničného a výpožičného poriadku a knižnica sa zas zaväzuje vo vzťahu k čitateľovi, že jeho údaje zostanú len pre potrebu komunikácie s čitateľom v rámci služieb (upomienky, rezervácia knihy, dôležité informácie a pod.)
Výpožičná doba je jeden mesiac, knihy sú voľne na policiach, takže je možnosť si ich prezrieť pred požičaním. Vo fonde knižnice je široký výber beletrie, románov pre ženy, detektívok, sci-fi, náučnej literatúry pre dospelých i deti, aj povinnej literatúry (spolu viac ako 28 000 zväzkov). Knižnica odoberá viacero titulov periodík, ktoré je možné požičiavať, ak nejde o aktuálne číslo.

Od roku 2008 knižnica začala používať automatizovaný knižničný systém Clavius, ktorý uľahčuje prácu s výpožičkami, s vyhľadávaním žiadaných titulov, aj s upomienkami, či rezerváciou momentálne nedostupných titulov. Knižničný systém umožňuje samotným čitateľom vyhľadávať si knihy, o ktoré majú záujem buď na počítači, ktorý je voľne k dispozícii v priestoroch knižnice, alebo z domu cez on-line katalóg na stránke Knižnica online podľa autora, názvu, roku vydania, vydavateľstva alebo predmetových hesiel.

PC pre verejnosť slúži na vyhľadávanie informácií cez internet, na vypracovávanie referátov pre študentov a žiakov a má tiež pripojenie na tlačiareň. Prístup na PC je len pre registrovaných čitateľov a je bezplatný, časovo obmedzený na 30 minút, tlačový výstup je spoplatnený 0,10 € za stranu. Knižnica sídli v krásnom slnečnom objekte, kde je pre čitateľov v letných mesiacoch k dispozícii aj tzv. letná čitáreň.

 

Rozprávky pre rodičov a deti

Aktivity v Miestnej knižnici Bratislava-Vrakuňa v roku 2019

 

AKCIAVSTUP
Čitateľské krúžky v knižnici

(každý štvrtok v týždni)

 

organizovaný

Týždeň slovenských knižníc

odpustenie upomienok

 

voľný

Čo je knižnica a na čo slúži?

informačné dni pre ZŠ a MŠ

 

organizovaný

Deň otvorených dverí v knižnici

čo robí knihovník v knižnici?

 

voľný

Chceš sa stať skautom?

beseda o skautingu

 

organizovaný

Nie je kniha ako kniha 

beseda s nevidiacim Jurajom Prágerom

 

voľný

Vyhodnotenie

 Najaktívnejších čitateľov za rok 2018

 

organizovaný

Súťaž o Kráľa detských čitateľov

(pre základné školy)

 

organizovaný

Burza kníhvoľný
A čo bolo v tejto knižke?

 (aktivity s deťmi –  pre materské školy)

 

organizovaný

Jozef Pavlovič

 pocta k 85. výročiu narodenia

(2. stupeň ZŠ)

 

 

organizovaný

Adventný časorganizovaný
Stála informačná výchovaorganizovaný

 

 

 

X