Materiály na rokovanie MZ

Rok 2022

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 26.04.2022

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 15.02.2022

 

Rok 2021

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 07.12.2021

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 21.09.2021

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 29.06.2021

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 25.05.2021

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 27.04.2021

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 16.02.2021

 

Rok 2020

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 08.12.2020

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 08.09.2020

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 20.08.2020

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 16.06.2020

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 28.04.2020

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 28.01.2020

 

Rok 2019

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 03.12.2019

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 24.09.2019

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 01.08.2019

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 25.06.2019

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 03.06.2019

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 14.05.2019

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 16.04.2019

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 19.02.2019

 

Rok 2018

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 18.12.2018

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 20.11.2018

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 11.09.2018

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 26.06.2018

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 24.04.2018

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 27.02.2018

 

Rok 2017

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 12.12.2017

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 19.09.2017

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 27.06.2017

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 02.05.2017

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 28.02.2017

 

Rok 2016

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 13.12.2016

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 27.09.2016

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 28.06.2016

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 31.05.2016

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 26.04.2016

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 16.02.2016

 

Rok 2015

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 08.12.2015

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 22.09.2015

Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva 28.04.2015

 

 

X