Krúžok Gitara

Gitara – Krúžok pre deti a dospelých prebieha formou individuálnej výučby na klasickej alebo elektrickej gitare.

Miesto – Knižnica, Toplianska 5, Bratislava.

lektor: Erik Čeman

X