Krúžok Gitara

Gitara – Krúžok pre deti a dospelých prebieha formou individuálnej výučby na klasickej alebo elektrickej gitare.

lektor: Erik Čeman

X