Kríková s elokovanými pracoviskami Šíravská a Bodvianska

riaditeľka: Miroslava Koprdová

http://www.mskrikova.sk

kontakt: m.koprdova@mskrikova.sk

tel. 02/45246800

 

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady MŠ Kríková 20:

Ing. Tomáš Galo

PhDr. Eva Samolejová, MPH

Mgr. Zuzana Magálová

Ing. Zuzana Schwartzová

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Darina Kuklicová

Mgr. Zuzana Drábová

Mária Kapusníková

Magdaléna Krošláková

Ing. Vladimír Goceliak

Miroslava Grambličková

Ing. Renáta Rezeková

X