Nový cenník poplatkov platný od 1. júla 2019

Cenník poplatkov a knižnično-informačných služieb v Miestnej knižnici Bratislava-Vrakuňa

Poplatok
Poplatok za ročnú registráciu používateľa do 15 rokov (deti, žiaci)

1 €

Poplatok za ročnú registráciu používateľa: študent, dôchodca, ZŤP

3 €

Poplatok za ročnú registráciu dospelého používateľa

5 €

Sankčné poplatky za porušenie Knižničného a výpožičného poriadku

Vyhotovenie duplikátu preukazu používateľa

1 €

Poškodenie brožovanej publikácie

2 €

Poškodenie publikácie v pevnej väzbe

3,5 €

Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty (za každý knižničný dokument)

I. upomienka (30 dní po uplynutí výpožičnej lehoty)

1 titul

2 €

+ poštovné

II. upomienka (60 dní po uplynutí výpožičnej lehoty)

1 titul

3 €

+ poštovné

III. upomienka (90 dní po uplynutí výpožičnej lehoty

1 titul

5 €

+ poštovné

Pri druhej a  ďalšej upomienke platí používateľ i za predchádzajúce!

 

Ostatné sankčné poplatky

Zničenie etikety čiarového kódu

1 €

Manipulačné poplatky

Manipulačný poplatok pri strate knižničného dokumentu

2 €

Zisťovanie neohlásených zmien v údajoch používateľa

2 €

Reprografické služby (len z knižničného fondu)
Formát A4 – jednostranne

0,10 €

Formát A4 – obojstranne

0,20 €

Tlačený výstup z PC 1x A4

0,10 €

 

 

X