Výsledky vybavenia petícií

26.10.2015

Oznámenie o výsledku prešetrovania petície proti porušovaniu nočného kľudu podnikom HARLEY SALOON, Rebarborova l/A, Bratislava

[…]
11.03.2016

Oznámenie o výsledku vybavenia Petície za záchranu zdravotného strediska na Bebravskej ulici v Bratislave

[…]
07.02.2017

Oznámenie o výsledku vybavenia petície za zrušenie chovu psov a koní na Ihličnatej ulici

[…]
27.03.2017

Oznámenie o vybavení petície – dopravné značenie Podpriehradnej ulice

[…]
05.04.2017

Oznámenie o vybavení petície – Petícia občanov vnútrobloku Bebravská-Slatinská-Dvojkrížna

[…]
18.01.2019

Oznámenie výsledku vybavenia petície obyvateľov Ráztočnej ulice za zachovanie charakteru územia Ráztočná/Horné diely

[…]
10.08.2021

Oznámenie o výsledku vybavenia petície – uzavretie Majerskej ulice na križovatke ulíc Majerská -Hlohová v dôsledku neúmerného počtu prejazdov nákladných a osobných áut z dôvodu zberného dvora a výstavby logistického centra.

[…]
22.09.2021

Oznámenie o výsledku petície – Petícia proti umiestneniu predajného stánku s občerstvením v lokalite I. Lesoparku mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

[…]
14.03.2022

Oznámenia o výsledku petície – Petícia obyvateľov proti vstavbe parkovacieho domu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Bebravskej ulici

[…]
18.07.2022

Zverejnenie výsledku petície obyvateľov proti výstavbe parkovacieho domu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Bebravskej ulici

[…]
X