Oznamy miestneho úradu

06.02.2012

Literárna súťaž „Som poeta, môžem ísť do sveta“

[…]
22.02.2012

Beseda s Jurajom Prágerom

[…]
23.02.2012

Oznam Daňového úradu

[…]
29.02.2012

Pozvánka na program k MDŽ

02.03.2012

Oznámenie o začatí konania – výrub

[…]
02.03.2012

Generálne odpustenie poplatkov za upomienky

[…]
08.03.2012

Platby platobnou kartou na MÚ Vrakuňa

[…]
10.03.2012

Vyhodnotenie najaktívnejších čitateľov za rok 2011

[…]
11.03.2012

Zverejnenie zámeru na nájom, resp. prevod vlastníctva pozemku

[…]
11.03.2012

Zverejnenie zámeru na nájom pozemku

[…]
04.04.2012

Oznámenie o uložení zásielky

pre : Maroš Zábrodský, Stavbárska 5178/40

18.04.2012

Zámer prenechať majetok formou priameho nájmu

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa V súlade s ustanovením §9a ods. 9 v spojitosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať majetok vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe MČ Bratislava -Vrakuňa formou priameho nájmu: časť pozemku parc. č. 887/1 na Ráztočnej ulici ( k.ú. Vrakuňa )
10.05.2012

Oznámenie o začatí konania o výrube drevin na Hnileckej ul. 21

Výrub 1 ks jablone plánky z dôvodu poškodzovania bytového domu  na Hnileckej ul. 21 , ktorý rastie v tesnej blízkosti domu a narušuje základy domu koreňovou sústavou a poškodzuje novú fasádu domu. 

14.05.2012

Beseda – paleontologické náleziská na Slovensku

Viete čo držia v rukách pani učiteľky zo ZŠ Rajčianska? Je to veľmi starý zub a pazúr jaskynného medveďa, ktorý kedysi dávno žil v našich Vysokých Tatrách.

22.05.2012

Verejné obstarávanie – súhrnná správa

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v súlade s § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € za obdobie január - marec 2012

24.05.2012

Poznáš Čínu? (beseda)

Čína   中国
Zhōngguó [džun guo]   (Stred ríša = Ríša stredu) 

25.05.2012

Oznam o konaní verejného zhromaždenia

[…]
30.05.2012

Beseda o Číne – Krajine nebeského draka

V Miestnej knižnici Bratislava – Vrakuňa sa konala pod patronátom Centra detskej tvorivosti a Mgr. Tatiany Čechovej začiatkom mája pre všetky staršie deti vrakunských základných škôl takmer geografická beseda – bola o krajine z Ďalekého východu – Číne. Naši prednášajúci – študent šiesteho ročníka Univerzity Komenského - odbor čínština -  Michal Berky  a jeho manželka Fang Yu, ktorá je lektorkou čínštiny v Bratislave

31.05.2012

Oslava Medzinárodného dňa detí

Centrum detskej tvorivosti pri MČ Bratislava – Vrakuňa pozýva všetky deti na oslavu Medzinárodného dňa detí

04.06.2012

Turnaj o pohár starostky

Žiaci zo ZŠ Železničná sa umiestnili na prvom mieste a odniesli si víťazný pohár

Turnaj sa konal už tradične poslednú májovú stredu na štadióne a v telocvični ZŠ Železničná. Zišlo sa na ňom 144 športovcov z našich troch základných škôl. Dievčatá súťažili vo vybíjanej a chlapci vo futbale. 
11.06.2012

MDD

Aj vám sa stáva, že počas dní plných zhonu: práce, starostlivosti o svoje deti, domácnosti či varenia vás zrazu prinúti jeden telefonát  zastaviť sa?
Začala svoje rozprávanie mamička Marianka, keď sme sa jej spýtali ako prežíva jej rodinka Medzinárodný deň detí.

 „Prosím? K čomu mi to gratulujete? Aký je dnes deň?“
 
Aha! DEŇ DETÍ. 
22.06.2012

Koncoročná akadémia

[…]
28.06.2012

Letná burza kníh

Miestna knižnica Bratislava – Vrakuňa Vás pozýva na

DRUHÚ  letnú burzu kníh

 2. júla 2012  -  13. júla 2012

29.06.2012

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

[…]
X