Oznamy miestneho úradu

16.02.2010

Najaktívnejší čitatelia za rok 2009

[…]
17.06.2010

Kráľ detských čitateľov v roku 2010

[…]
24.03.2011

Najaktívnejší čitatelia (2010)

[…]
11.06.2011

Kráľ detských čitateľov (2011)

[…]
11.07.2011

Burza kníh

[…]
10.10.2011

Spoznajme skauting

[…]
01.11.2011

Slávnostné uvítanie do života

[…]
05.12.2011

Oznámenie obsahu odvolania

[…]
05.12.2011

O rozdielnosti kníh

[…]
12.12.2011

Kalendár daňových povinností v roku 2012

[…]
13.12.2011

Pozvánka na ústne konanie (výrub drevín)

[…]
15.12.2011

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Mestskej časti

[…]
16.12.2011

Informácie o spôsobe úhrady daní od 1.1.2012

[…]
03.01.2012

Informácia o čase a mieste konania volieb do NR SR

[…]
09.01.2012

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

[…]
09.01.2012

Pozvánka na ústne konanie (výrub drevín)

[…]
10.01.2012

Zámer prenechania majetku – zmluva o nájme

[…]
11.01.2012

Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

[…]
11.01.2012

Oznámenie k delegovaniu do okrskových volebných komisií

[…]
11.01.2012

Informácia pre voličov zdržiavajúcich sa mimo územia SR

[…]
18.01.2012

Zámer prenechania majetku

[…]
25.01.2012

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

[…]
27.01.2012

Rozhodnutie stavebného úradu

[…]
03.02.2012

Pexesový turnaj

[…]
X