Oznamy daňového úradu

12.12.2011

Kalendár daňových povinností v roku 2012

Kalendár daňových povinností v roku 2012 (link)
16.12.2011

Informácie o spôsobe úhrady daní od 1.1.2012

Daňové riaditeľstvo SR v súčinnosti s Ministerstvom financií SR v týchto dňoch informuje listom všetky registrované daňové subjekty o závažných zmenách v platení daní. V týchto dňoch sú daňovým subjektom doručované (doporučene do vlastných rúk prostredníctvom Slovenskej pošty) oznámenia, v ktorých príslušný Daňový úrad oznamuje základné číslo účtu pre platenie dane, ktoré je jedinečné pre […]
23.02.2012

Oznam Daňového úradu

1. Oznámenie o zdaňovaní úrokov, výhier a iných výnosov plynúcich z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie 2011 2. Oznamovacia povinnosť fyzických a právnických osôb o uskutočnení úhrad v hotovosti 3. Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania […]
30.01.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti ComBiz s.r.o

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti ComBiz s.r.o
28.07.2017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre anader, s.r.o.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta anader, s.r.o. Písomnosť je uložená na Daňovom úrade
07.02.2018

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Daniel Kučera Naposledy sídlo/pobyt:.821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa Písomnosť č. 102611007/2017 zo dňa 19.12.2017 je uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v kancelárii č. 201
23.11.2018

Verejná vyhláška z Daňového úradu

Verejná vyhláška z Daňového úradu Bratislava pre: Euromatic s.r.o., Uzbecká 18, Bratislava
14.08.2019

Oznam daňového úradu

Oznámenie daňového úradu Bratislava, Ševčenkova 32. Oznam o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky.
04.10.2019

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o uložení písomnosti
18.11.2019

Oznámenie o uložení písomnosti pre : MOTOTECHNIK s.r.o., Bučinová 2

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti z Daňového úradu, Bratislava pre : MOTOTECHNIK s.r.o., Bučinová 2, Bratislava
X