Oznámenie o uložení písomnosti.

25.01.2012

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

PRE: Ing. Vladimír Turan, Rajecká 8686/28, Bratislava - Vrakuňa OD: Súdny exekútor JUDr. Patricius Baďura, Exekútorský úrad Bratislava, Viedenská cesta 5, P. O. BOX 226, 851 01 Bratislava 5 Číslo: 58/334/2012/OVSO/AK Menovaný si môže zásielku prevziať v podateľni na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava od 25. 1. 2012 do 13.2. […]
04.04.2012

Oznámenie o uložení zásielky

pre : Maroš Zábrodský, Stavbárska 5178/40

10.07.2012

Oznámenie o uložení zásielky

Pre: Renáta Kucharová ( nar. 06. 02. 1964) 821 07 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
10.07.2012

Oznámenie o uložení zásielky

Pre: Pavol LÍŠKA ( nar. 28. 01. 1969) 821 07 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
11.07.2012

Oznámenie o uložení zásielky

Pre: Radoslav SLOBODA ( nar. 26.6.1973) 821 07 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
05.12.2012

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Od: Mesto Dunajská Streda Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (link)
05.12.2012

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Od: Mesto Dunajská Streda Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (link)
15.02.2013

Oznámenie o zásielke

  Od: Daňový úrad Bratislava Vec: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (Tagart s.r.o.)   Celý dokument (link)
06.05.2013

Žiadosť o doručenie písomnosti verejnou vyhláškou

Pre TAGART s.r.o. Celý dokument (link)
16.05.2013

Oznámenie o uložení zásielky

Dokument (link)
07.08.2013

Vyhláška

Celý dokument (link)
20.08.2013

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška (link)
28.11.2013

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška z Daňového úradu, Ševčenková 32, 850 00 Bratislava, pre HAM s.r.o.,  Rajecká 8687/9, 821 07 Bratislava 2 – Vrakuňa (link)
28.11.2013

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška z Daňového úradu, Ševčenková 32, 850 00 Bratislava, pre HAM s.r.o.,  Rajecká 8687/9, 821 07 Bratislava 2 – Vrakuňa (link)
06.12.2013

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška od zdravotnej poisťovne Dôvera a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, pre: Ján Laky, Bratislava (link)
09.01.2014

Oznámenie o uložení zásielky

Písomnosť od Daňového úradu Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, pre : SUPERTIME s.r.o. Bratislava, IČO 17311756, DIČ 2020849259 (link)
15.01.2014

Oznámenie o uložení zásielky

Od Daňového úradu Trenčín, kontaktné miesto Púchov, Štefánikova 820 , 020 01 Púchov , pre: Jozef Karas , naposledy bytom Čiližská 5006/26, 821 07 Bratislava 2 – Vrakuňa (link)
05.03.2014

Oznámenie o uložení zásielky

pre Nokstav s.r.o. (link)
19.03.2014

Oznámenie o uložení zásielky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre Teréziu Bakayoko (link)
20.10.2014

Zásielka pre Edwarda Zamarstynowicz

Zásielka pre Edwarda Zamarstynowicz (link)
22.10.2014

Verejná vyhláška

 pre firmu Seven Group (link)
24.10.2014

Verejná vyhláška

pre Marcelu Macekovú Celý dokument (link)
29.10.2014

Oznámenie o uložení zásielok

Zásielka pre Petra Krošláka (link) Zásielka pre Michala Paška (link) Zásielka pre Jozefa Kormana (link) Zásielka pre Tomáša Bieloviča (link) Zásielka pre Lukáša Willima (link)
05.11.2014

Oznámenie o uložení zásielok

Zásielka pre Jaroslava Bodisa (link) Zásielka pre Jaroslava Bodisa (link) Zásielka pre Dagmar Krčovú (link)
X