Oznámenie o uložení písomnosti.

25.01.2012

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

[…]
04.04.2012

Oznámenie o uložení zásielky

pre : Maroš Zábrodský, Stavbárska 5178/40

10.07.2012

Oznámenie o uložení zásielky

Pre: Renáta Kucharová ( nar. 06. 02. 1964) 821 07 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
10.07.2012

Oznámenie o uložení zásielky

Pre: Pavol LÍŠKA ( nar. 28. 01. 1969) 821 07 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
11.07.2012

Oznámenie o uložení zásielky

Pre: Radoslav SLOBODA ( nar. 26.6.1973) 821 07 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
05.12.2012

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

[…]
05.12.2012

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

[…]
15.02.2013

Oznámenie o zásielke

[…]
16.05.2013

Oznámenie o uložení zásielky

[…]
07.08.2013

Vyhláška

[…]
20.08.2013

Verejná vyhláška

[…]
28.11.2013

Verejná vyhláška

[…]
28.11.2013

Verejná vyhláška

[…]
06.12.2013

Verejná vyhláška

[…]
09.01.2014

Oznámenie o uložení zásielky

[…]
15.01.2014

Oznámenie o uložení zásielky

[…]
05.03.2014

Oznámenie o uložení zásielky

[…]
19.03.2014

Oznámenie o uložení zásielky

[…]
20.10.2014

Zásielka pre Edwarda Zamarstynowicz

[…]
22.10.2014

Verejná vyhláška

[…]
24.10.2014

Verejná vyhláška

[…]
29.10.2014

Oznámenie o uložení zásielok

[…]
05.11.2014

Oznámenie o uložení zásielok

[…]
10.11.2014

Oznámenie o uložení zásielky

[…]
X