Zrušenie trvalého pobytu

05.01.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Diana Kusyová

[…]
11.01.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Kučera

[…]
01.02.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre: Martin Mikuš

[…]
03.02.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre: Erik Hurajt

[…]
17.02.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Hurajt

[…]
23.02.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – M. Fatáková, C. Faták, K. Fatáková

[…]
31.03.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Karol Andrássy

[…]
27.04.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – D. Hudek, V. Hudek

[…]
23.05.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – M. Piško

[…]
16.06.2016

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu – V. Barninec, V. Dancso a I. Dancsová

[…]
19.07.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

[…]
21.07.2016

Oznámenie o uložení zásielky – Chrťan, oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Kršák

[…]
22.08.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – J. Marenčák a A. Marenčáková

[…]
24.08.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – H. Uličná

[…]
19.09.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

[…]
22.09.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

[…]
26.09.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – S. Šahová

[…]
28.09.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – J. Jágerová

[…]
07.11.2016

Oznámenia o uložení zásielok – Gábrišová, Stojková, Jókayová, Furst a oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peškovičová

[…]
28.12.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – B.Malevič

[…]
16.01.2017

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

[…]
06.02.2017

Oznámenie o zrušení TP

[…]
10.02.2017

Oznámenie o zrušení TP – Milan Šipoš, rok narodenia 1983

[…]
15.02.2017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

[…]
X