Odd životného prostredia

13.11.2013

Oznámenie o začatí konania

[…]
27.02.2014

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

[…]
28.02.2014

Jarné upratovanie rok 2014

Jarné upratovanie rok 2014 - umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách

V zmysle § 4 VZN č.8/2013 MČ Bratislava -Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie  umiestnené na týchto uliciach a termínoch:
Kontajnery budú umiestnené  na týchto uliciach na dobu 24 hodín

03.03.2014

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania

[…]
05.03.2014

Oznámenie o začatí konania ohľadne výrubu

[…]
06.03.2014

ZBER DOMOVÉHO ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÍN

[…]
10.03.2014

Oznámenie o začatí konania ohľadne výrubu drevín

[…]
10.03.2014

Oznámenie o začatí konania

[…]
11.03.2014

Výzva

[…]
21.03.2014

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

V sobotu 17. mája 2014 obyvateľom Vrakune bezplatne odvezieme nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.

AKO NA TO?

10.10.2014

Jesenná deratizácia

[…]
17.10.2014

Správne konanie o výrube drevín

[…]
12.11.2014

Oznámenie o začatí konania ohľadne výrubu drevín

[…]
03.12.2014

Oznámenie o začatí výrubového konania

[…]
05.12.2014

Oznámenie o začatí konania ohľadne výrubu drevín

[…]
02.01.2015

Návrh nariadenia na pripomienkovanie

[…]
12.01.2015

Začatie konania o výrube drevín

[…]
12.01.2015

Začatie konania o výrube drevín

[…]
05.02.2015

Informácia o činnosti v rafinérii

[…]
04.03.2015

Informácia o činnosti v rafinérii

[…]
06.03.2015

Oznam o začatí konania ohľadne výrubu drevin

[…]
17.03.2015

Začatie konania o výrube drevín

[…]
17.03.2015

Informácia o činnosti v rafinérii

[…]
07.04.2015

VZN o psoch na pripomienkovanie

[…]
X