Odd životného prostredia

13.12.2011

Pozvánka na ústne konanie (výrub drevín)

[…]
09.01.2012

Pozvánka na ústne konanie (výrub drevín)

[…]
02.03.2012

Oznámenie o začatí konania – výrub

[…]
10.05.2012

Oznámenie o začatí konania o výrube drevin na Hnileckej ul. 21

Výrub 1 ks jablone plánky z dôvodu poškodzovania bytového domu  na Hnileckej ul. 21 , ktorý rastie v tesnej blízkosti domu a narušuje základy domu koreňovou sústavou a poškodzuje novú fasádu domu. 

29.06.2012

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

[…]
11.07.2012

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín na Čiernovodskej ul. 19
1 ks smrek z dôvodu zateplovania domu a vysychania smreku.

10.09.2012

Informácia o činnostiach v rafinérii

[…]
20.09.2012

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Jesenné upratovanie rok 2012 - umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na týchto lokalitách V zmysle § 7 VZN č.4/2003 MČ Bratislava-Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie umiestnené na týchto uliciach a termínoch: Kontajnery budú umiestnené na týchto uliciach na dobu 24 hodín
11.10.2012

Začatie konania a nariadenie ústneho pojednávania

[…]
24.10.2012

Oznámenie o začatí konania

[…]
06.11.2012

Oznámenie o začatí konania ohľadne výrubu

[…]
19.12.2012

Oznámenie o začatí konania – výrub drevin

[…]
15.01.2013

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

[…]
15.02.2013

Verejné obstarávanie :Deratizácia

[…]
07.03.2013

Jarné upratovanie

[…]
11.03.2013

Zber starých spotrebičov

[…]
20.03.2013

Začatie konania o vydanie súhlasu na výrub

[…]
22.03.2013

Pozvánka na brigádu

[…]
22.03.2013

Oznámenie o začatí konania

[…]
16.05.2013

Začatie konania ohľadne výrubu drevín

[…]
16.09.2013

Zápisnice z rokovania

[…]
21.10.2013

Začatie konania ohľadne výrubu

[…]
22.10.2013

Zápisnica z Komisie VP a ŽP

[…]
05.11.2013

Oznámenie o začatí konania

[…]
X